donderdag 3 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief bij aanbieding essay over verkenning governance Nederlands digitaliserings...

Kamerbrief bij aanbieding essay over verkenning governance Nederlands digitaliseringsbeleid
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief bij de aanbieding van het essay 'Actuele kwestie, klassieke afweging: een verkenning naar de governance van het Nederlandse digitaliseringsbeleid'. Het essay is geschreven door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en onderzoekt of veranderingen nodig zijn in de manier van bestuur als het gaat om digitale zaken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds
Minister Blok (EZK) beantwoordt Kamervragen over de bekostiging van investeringsvoorstellen uit het Nationaal Groeifonds.
Lees verder

Kamerbrief over het onderzoek over Nederlandse Investeringsklimaat
Minister Blok (EZK) biedt het onderzoeksrapport over het Nederlandse investeringsklimaat aan informeert de Tweede Kamer over het nieuwe Nederlandse acquisitiebeleid met als randvoorwaarde een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven die bijdragen aan de versterking van de innovatie-ecosystemen en de verduurzaming en digitalisering van onze economie.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over naleving Urgenda-vonnis
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius meldt dat de antwoorden op vragen over naleving van het Urgenda-vonnis later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief voortgang klimaatdiplomatie
Minister Kaag en staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beschrijven de voortgang van de wereldwijde klimaatdiplomatie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de zorgen van marktkooplieden en specifiek de zorgen van marktkooplieden in de non-food sector
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de zorgen van marktkooplieden en specifiek de zorgen van marktkooplieden in de non-food sector.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over WOB-verzoek behandeling van winningsplan voor zoutwinning
Aanbiedingsbrief van minister Blok bij het afschrift van een brief over de behandeling van een Wob-verzoek over correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Nedmag over de behandeling van een winningsplan voor zoutwinning van het bedrijf Nedmag B.V.
Lees verder

Kamerbrief over technische briefing Staatstoezicht op de Mijnen 23 juni 2021
Minister Blok geeft toestemming voor deelname van de inspecteur-generaal der Mijnen aan een technische briefing over recente uitspraken van de directeur van de NAM over de versterkingsoperatie, en over de aanpassing van de werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.
Lees verder

Kamerbrief over toezegging extra informatie rapport ENCO
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over de toezegging extra informatie rapport ENCO.
Lees verder