maandag 28 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over voortgang afbouw gaswinning Groningen

Kamerbrief over voortgang afbouw gaswinning Groningen
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de afbouw van de winning, de voortgang van de afbouwmaatregelen, de mogelijke datum van volledige sluiting en het ontwerp-vaststellingsbesluit voor komend gasjaar 2021-2022.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over synthetische kerosine, waterstof en Tata Steel en voorgestelde motie over subsidie voor groene waterstof
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt Kamervragen van het Kamerlid Dessing (fractie van Forum voor Democratie) over synthetische kerosine, waterstof en Tata Steel en voorgestelde motie over subsidie voor groene waterstof.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering motie Thijssen over Urgendavonnis en langetermijn-klimaatbeleid
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van motie Thijssen, over de resterende opgave voor 2021 en welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn voor de uitvoering van het Urgenda-vonnis, passend binnen het langetermijn-klimaatbeleid van 2030 en 2050.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over statistische overdracht hernieuwbare energie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over het opkopen van duurzame-energiepapieren in het buitenland. Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat Duitse Klimaatwet deels ongrondwettelijk is
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over het bericht dat de Duitse Klimaatwet deels ongrondwettelijk is. De vragen zijn gesteld door het lid Van Raan (PvdD)
Lees verder

Kamerbrief uitvoering motie meten uitstoot bijstook biomassa
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt hoe zij de motie-Van Raan-Leijten uitvoert. Deze motie verzoekt de regering de uitstoot door de bijstook van biomassa te meten, en de Tweede Kamer hierover te informeren.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht maximaal verduurzaamd huis en toch hoge energierekening
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK-Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over het bericht 'Huis maximaal verduurzaamd en toch nog een torenhoge energierekening. Hoe kan dit?'. De vragen zijn gesteld door het lid Grinwis (ChristenUnie).
Lees verder

Kamerbrief voortgang motie grensoverschrijdende energieprojecten
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Energie en Klimaat) meldt de voortgang van de uitvoering van de motie-Paternotte-Sienot. Deze motie verzoekt de regering te overleggen met de provincies in de grensregio en de provincies die hebben aangegeven experimenteerruimte te willen voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over lozen verontreinigd water boven Schiermonnikoog
Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over het lozen van verontreinigd water boven Schiermonnikoog. De vragen zijn gesteld door het lid Beckerman (SP). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder