vrijdag 25 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over uitvoering motie Van Haga/Baudet

Kamerbrief over uitvoering motie Van Haga/Baudet
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over uitvoering motie Van Haga/Baudet. In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of en in welke mate het intellectueel eigendomsrecht wordt aangetast door Europese of nationale beleidsinterventies.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij verslag van de energieraad van 11 juni 2021
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de energieraad van 11 juni 2021 in Luxemburg.
Lees verder

Verslag van de Energieraad van 11 juni 2021
Lees verder

Projecten door Nederland aangedragen als directe partner voor eerste ronde IPCEI-waterstof
Lijst van projecten die door Nederland zijn aangedragen als directe partner voor de eerste ronde van de IPCEI-waterstof. In deze lijst staan alleen projecten genoemd die geen bezwaar hebben gemaakt tegen openbaarmaking. In totaal heeft Nederland 25 projecten aangedragen als directe partner voor de eerste ronde van de IPCEI-waterstof.
Lees verder

Kamerbrief met verslag formele Telecomraad 4 juni 2021
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt het verslag van de informele Telecomraad 4 juni 2021. De Raad heeft gesproken over de voortgangsrapportages over de Data Governance Act en de herziening van de Netwerk- en Informatiebeveiliging (NIB) richtlijn. Vervolgens heeft een beleidsdebat plaatsgevonden over de mededeling over het Digitaal Kompas 2030.
Lees verder

Betaalgedrag individuele gemeentes
Lees verder

Kamerbrief over Monitor Betaaltermijnen Overheid 2020
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Monitor Betaaltermijnen Overheid 2020, over het betaalgedrag van de Rijksoverheid, provincies en de gemeenten.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging van minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot 2 jaar
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over voorstel van wet in verband met de verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot 2 jaar.
Lees verder

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar.
Lees verder