donderdag 24 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de 3e voortgangsrapportage van de Brainport Nationale Actieagenda naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over coronasteun grootwinkelbedrijven
Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over het bericht 'Grootwinkels staan aan rand afgrond'. Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Kinderklimaatakkoord
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over het Kinderklimaatakkoord. Het Tweede Kamerlid Teunissen (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief beroep op Comptabiliteitswet 2016 artikel 2.27 voor maatregelen steun- en herstelpakket
Staatssecretaris Keijzer (EZK) doet een beroep op lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016 voor enkele maatregelen uit het steun- en herstelpakket. Dit doet zij omdat de uitvoering van deze maatregelen niet kan wachten tot het parlement de bijbehorende begroting heeft goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen als de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief typologieaanpak in Groningen
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over het vervolg van de validatie van de typologieaanpak.
Lees verder

Advies typologieaanpak
Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert minister Blok (EZK) en minister Ollongren (BZK) over de inzet van de typologieaanpak voor de versterkingsopgave in Groningen.
Lees verder

Beoordeling aanvullingen TNO op typologieaanpak
Het Adviescollege Veiligheid Groningen reageert op de aanpassingen van TNO aan de typologieaanpak voor de versterkingsoperatie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over gaswinning uit put Vries-10
Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over het bericht 'NAM pompt Vries-10 leeg voor afronding goedkeuringsprocedure'. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording resterende Kamervragen Commissiedebat Klimaat en Energie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) beantwoordt de resterende vragen Commissiedebat Klimaat en Energie 10 juni 2021.
Lees verder