woensdag 23 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over flexibiliteit aanpak herstructurering winkelgebieden

Kamerbrief over flexibiliteit aanpak herstructurering winkelgebieden
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over Flexibiliteit aanpak herstructurering winkelgebieden.
Lees verder

Nadere memorie van antwoord Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen
Nadere memorie van antwoord wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.
Lees verder

Kamerbrief over Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met versterking gebouwen in provincie Groningen
Minister Blok stuurt de nadere memorie van antwoordt inzake een voorstel van wet tot Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang investeerder-staat geschillenbeslechtingsprocedures (ISDS)
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de investeerder-staat geschillenbeslechtingsprocedures (ISDS) die RWE en Uniper tegen Nederland zijn gestart.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over brand met zonnepanelen in Noardburgum
Uitstelbrief van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK-Klimaat en Energie) op Kamervragen over de berichtgeving rondom de brand met zonnepanelen in Noardburgum. De vragen zijn gesteld door de leden Van der Plas (BBB) en Agnes Mulder (CDA).
Lees verder

Beantwoording van Kamervragen over rapport 'The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions' van het Internationale Energieagentschap (IEA)
Minister Blok beantwoordt vragen van de Kamerleden Paul, Erkens en Van Strien (allen VVD) over het rapport 'The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions' van het Internationale Energieagentschap (IEA).
Lees verder

Kamerbrief over voortgang landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade
Minister Blok informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de landelijke aanpak bij de afhandeling van mijnbouwschade als gevolg van de opslag en winning van olie en gas in of uit kleine velden en de voorgenomen uitbreiding naar zoutwinning, geothermie en de voormalige steenkolenwinning.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over benodigde grondstoffen voor klimaatdoelen
Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over het bericht 'De wereld heeft veel meer grondstoffen nodig om de klimaatdoelen te halen'. De Tweede Kamerleden Boucke en Hagen (beiden D66) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen n.a.v. wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021
Minister Blok (EZK) en Minister Hoekstra (Fin) beantwoorden vragen inzake de wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021.
Lees verder