vrijdag 18 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over de voortgang drietal moties over de oprichting van Bonaire Brandstof ...

Kamerbrief over de voortgang drietal moties over de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals
Minister Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de drie moties ingediend tijdens het 2 minutendebat van 22 april 2021 over de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals.
Lees verder

Kamerbrief kabinetsreactie op onderzoek naar voor- en nadelen van voorwaarden aan crisissteun
Minister Blok (EZK) deelt de resultaten van een onderzoek naar voordelen en nadelen van voorwaarden aan crisissteun met de Tweede Kamer. Ook reageert hij op de resultaten. De motie-Segers verzocht om een dergelijk onderzoek.
Lees verder

Kamerbrief over Verslag Informele Raad Algemene Zaken (RAZ) - Cohesiebeleid
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt het Verslag Informele Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid gehouden op 18 mei 2021.
Lees verder

Kamerbrief verslag informele Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt het verslag van de informele Raad Algemene Zaken op 18 mei 2021 met de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid naar de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief publicatie Garantieregeling Evenementen
Staatssecretaris Keijzer meldt de publicatie van de Garantieregeling Evenementen en de openstelling van de regeling vanaf 18 juni 2021.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verlenging verlopen vergunning Vermilion
Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over het bericht 'Actiegroep: ministerie zwichtte voor vrees claim gaswinner'. De Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en Grinwis (CU) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit
Brief over Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid, inzake de verlenging tot en met 1 juli 2023 en de aanpassing van het maximale garantiebedrag per financier en het maximale garantiebedrag per onderneming van de regeling Groeifaciliteit.
Lees verder

Kamerbrief over het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid aan inzake de verlenging tot en met 1 juli 2023 en de aanpassing van het maximale garantiebedrag per financier en het maximale garantiebedrag per onderneming van de regeling Groeifaciliteit. Eenzelfde brief is gestuurd aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius biedt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van wet tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie, aan.
Lees verder