donderdag 17 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief toepassing IMVO op EZK-bedrijfsleveninstrumentarium

Kamerbrief toepassing IMVO op EZK-bedrijfsleveninstrumentarium
Staatssecretaris Keijzer (EZK) meldt de resultaten van het onderzoek hoe internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) proportioneel kan worden toegepast op het bedrijfsleveninstrumentarium van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Ook beschrijft de staatssecretaris hoe zij de resultaten zal gaan toepassen.
Lees verder

MVO Implementatie in het EZK-instrumentarium
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gevraagd om per door EZK gefinancierde regeling in kaart te brengen hoe internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) proportioneel en rechtmatig in het uitvoeringsinstrumentarium kan worden verankerd.
Lees verder

Stappenplan beoordeling looptijd vergunningen ambulante handel
Lees verder

Kamerbrief over bedrijfslevenbeleid: onderzoek vergunningsduur ambulante handel
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over het bedrijfslevenbeleiden een onderzoek naar vergunningsduur ambulante handel.
Lees verder

Brief provincie Groningen over gefaseerde inwerkingtreding Wet versterking gebouwen Groningen
De provincie Groningen reageert instemmend op het voornemen van minister Blok (EZK) om de Wet voor versterking gebouwen in Groningen in fases in werking te laten treden.
Lees verder

Aanbiedingsbrief reactie provincie op gefaseerde inwerkingtreding Wet versterking gebouwen Groningen
Minister Blok stuurt een brief van de provincie Groningen door naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief evaluatie experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking
Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius biedt de Tweede Kamer de evaluatie van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking aan.
Lees verder

Beantwoording 2e deel Kamervragen uit schriftelijk overleg Digitale Zaken 18 mei 2021
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over het fiche 'Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act)' en het fiche 'Verordening inzake Digitale Markten (Digital Markets Act)'. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld in het schriftelijk overleg Digitale Zaken van 18 mei 2021.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen 'Miljoenen liters diesel liggen bij de 'groene' datacenters van Microsoft en Google in Hollands Kroon'
Minister Blok (EZK) vraagt uitstel voor de beantwoording van Kamervragen over het bericht 'Miljoenen liters diesel liggen bij de 'groene' datacenters van Microsoft en Google in Hollands Kroon'.
Lees verder