dinsdag 15 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over wetsvoorstel Winkeltijdenwet inzake marktkooplieden met een vaste sta...

Kamerbrief over wetsvoorstel Winkeltijdenwet inzake marktkooplieden met een vaste standplaats
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een reactie op het aangepaste amendement bij het wetsvoorstel over de Winkeltijdenwet. Het amendement gaat over marktkooplieden met een vaste standplaats.
Lees verder

Kamerbrief over uitwerking EU-taxonomie
Staatsecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de uitwerking, geplaatst in de bredere context van de EU-taxonomie, en het vervolg van dit traject inclusief de Nederlandse inzet daarin.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen GroenLinks over uitspraak rechter in zaak Milieudefensie en Shell
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de uitspraak van de rechter in de zaak tussen Milieudefensie en Shell later komen dan gebruikelijk. Het gaat om vragen van het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen PVV over uitspraak rechter in zaak Milieudefensie en Shell
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de uitspraak van de rechter in de zaak tussen Milieudefensie en Shell later komen dan gebruikelijk. Het gaat om vragen van de Tweede Kamerleden Kops en Wilders (beiden PVV).
Lees verder

Kamerbrief voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021
Minister Koolmees meldt de voortgang van het sociaal minimum voor inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kabinetsreactie op het lentepakket 2021 van het Europees Semester
Minister Hoekstra (Financiën) en minister Blok (EZK) sturen een brief met de kabinetsreactie op het lentepakket 2021 van het Europees Semester naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief bij jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 Staatstoezicht op de Mijnen
Minister Blok (EZK) deelt het jaarverslag over 2020 en het jaarplan voor 2021 van het Staatstoezicht op de Mijnen met de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over stappen veiligheid en integriteit telecom
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer, mede namens minister Grapperhaus, een overzicht van de genomen en geplande stappen om de veiligheid en integriteit van mobiele telecommunicatienetwerken beter te beschermen tegen actuele statelijke dreigingen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het wereldwijde chiptekort en de noodzaak van een sterke, onafhankelijke Europese halfgeleiderindustrie
Minister Blok beantwoordt Kamervragen over 'Het wereldwijde chiptekort en de noodzaak van een sterke, onafhankelijke Europese halfgeleiderindustrie'.
Lees verder