vrijdag 11 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over de 7e incidentele suppletoire EZK-begroting 2021 over ...

Beantwoording Kamervragen over de 7e incidentele suppletoire EZK-begroting 2021 over FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over de 7e incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Artsen uit Noord en IJburg: windmolens dicht bij woongebied wel degelijk riskant'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Artsen uit Noord en IJburg: windmolens dicht bij woongebied wel degelijk riskant' .
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief inzake windturbines en gezondheid
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius geeft een reactie op de brief van medici en paramedici over de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines in de directe nabijheid van woningen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over geluid windparken in de nacht
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over het bericht "Van Hoogezand tot Siddeburen: iedereen wil 's nachts een stil windpark". De Tweede Kamerleden Mulder (CDA) en Erkens (VVD) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over energie-infrastructuur
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stuurt de Tweede Kamer de Kabinetsreactie op het onderzoek van TNO naar Energie-infrastructuren 2030. De brief gaat ook over het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) en over maatregelen voor het investeren in de energie-infrastructuur voor de industrie.
Lees verder

Kamerbrief voortgang algoritmen en artificiële intelligentie
Minister Ollongren (BZK), minister Dekker (Rechtsbescherming), staatssecretaris Knops (BZK) en staatssecretaris Keijzer (EZK) beschrijven de voortgang van de lopende beleidstrajecten uit de beleidsbrief 'AI, publieke waarden en mensenrechten' uit 2019. Ook delen zij de resultaten van de projectgroep normering en toezicht algoritmen en de 'Beleidsagenda Normering en Toezicht Algoritmen'.
Lees verder

Kamerbrief over bedrijfsopvolging en familiebedrijven
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een gecombineerde reactie op de Kamermotie over  bedrijfsopvolging en familiebedrijven.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over voorstel voor een verordening over roaming
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt Kamervragen over het voorstel van de Europese Commissie om de roamingverordening te herzien. De vragen zijn gesteld door de leden van de fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over voorwaarden aan evenementen vanaf stap 4 van openingsplan coronamaatregelen
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief over de voorwaarden die worden gesteld aan evenementen die plaatsvinden vanaf stap 4 van het openingsplan om als samenleving uit de coronacrisis te komen. De voorwaarden zijn mede gebaseerd op de aanbevelingen vanuit het onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen en het 115e advies van het Outbreak Management Team (OMT).
Lees verder