dinsdag 1 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief onderzoek belastingheffing aandelenopties voor werknemers

Kamerbrief onderzoek belastingheffing aandelenopties voor werknemers
Staatssecretaris Keijzer deelt de resultaten van een onderzoek naar de belastingheffing in andere landen van aandelenopties voor werknemers.
Lees verder

Informatievoorziening herstelplannen Recovery and Resilience Facility
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, een brief over de informatievoorziening over de herstelplannen in het kader van de Recovery and Resilience Facility.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over winst maken met publiek geld voor verduurzaming
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius meldt dat de antwoorden op vragen over winsten die worden gemaakt met publiek geld voor verduurzaming later komen dan gebruikelijk. Hetzelfde geldt voor de reactie op het promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen waaruit blijkt dat investeerders in hernieuwbare energie meer subsidie ontvangen dan zij nodig hebben.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over natuur rond windparken op zee
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over natuurbescherming rond windmolenparken op zee.
Lees verder

Kamerbrief wijziging BuWav essentieel personeel startups
Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor essentieel personeel van startende innovatieve ondernemingen (startups) in de vorm van een pilot. De pilot duurt 4 jaar en begint op 1 juni 2021.
Lees verder

Kamerbrief bij aanbieding essay ROB over verkenning governance Nederlands digitaliseringsbeleid
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief bij de aanbieding van het essay 'Actuele kwestie, klassieke afweging: een verkenning naar de governance van het Nederlandse digitaliseringsbeleid'. Het essay is geschreven door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en onderzoekt of veranderingen nodig zijn in de manier van bestuur als het gaat om digitale zaken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Hoe het CBS en T-Mobile de privacy schonden'
Minister Blok beantwoordt vragen over het bericht 'Hoe het CBS en T-Mobile de privacy schonden'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over toegang CBS tot locatiedata T-Mobile
Minister Blok beantwoordt vragen over het bericht dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toegang kreeg tot privacygevoelige locatiedata van klanten van T-Mobile.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over delen locatiegegevens T-Mobile met CBS
Minister Blok beantwoordt vragen van het CDA over het bericht 'Hoe het CBS en T-Mobile de privacy schonden'.
Lees verder