vrijdag 18 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet verbod op kolen bij ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
Nota naar aanleiding van het verslag m.b.t. wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie.
Lees verder

Kamerbrief uitvoering motie veilingregeling
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Van Ginneken-Grinwis-Rajkowski. Deze motie verzoekt de regering de veilingregeling na de consultatie (van de conceptregeling) bij de Tweede Kamer voor overleg aanhangig te maken voordat de regeling wordt vastgesteld. Het gaat om de veiling van de 3,5 GHz-frequenties in 2022.
Lees verder

Verslag Raad voor Concurrentievermogen 27-28 mei
Staatssecretaris Keijzer (EZK) doet verslag van de Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 mei 2021. De Raad bestond uit de onderdelen interne markt en industrie, onderzoek en ruimtevaart.
Lees verder

Aanbiedingsbrief verslag Raad voor Concurrentievermogen 27-28 mei 2021
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 mei 2021 naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over wijziging Gids Proportionaliteit
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over de wijziging in de Gids Proportionaliteit met betrekking tot rechtsverwerkingsclausules. De Tweede Kamerfracties van het CDA en de ChristenUnie hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over wijziging Gids Proportionaliteit
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de antwoorden op vragen over de wijziging in de Gids Proportionaliteit met betrekking tot rechtsverwerkingsclausules naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Slotwet, jaarverslag en verantwoordingsonderzoek 2020 EZK
Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over de Slotwet, het jaarverslag en het verantwoordingsonderzoek 2020 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over mobiele bereikbaarheid 112
Staatssecretaris Keijzer (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de berichten 'Rechtspraak nodig over blinde vlekken 112-bereikbaarheid' en 'Conclusies onderzoek mobiel bereik niet meer bruikbaar' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over Kabinetsreactie op het promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen waaruit zou blijken dat investeerders in wind-op-land-projecten meer subsidie ontvangen dan zij nodig hebben.
Lees verder