dinsdag 8 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: 1A - Essentiële vs niet-essentiële detailhandel

1A - Essentiële vs niet-essentiële detailhandel
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over aanscherping Duitse broeikasgasreductiedoelen
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over het bericht dat Duitsland haar broeikasgasreductiedoelen gaat aanscherpen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het Klimaatcrisis Beleid Team
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over het Klimaatcrisis Beleid Team (KBT).
Lees verder

Kamerbrief met reactie op notitie Gedifferentieerde inwerkingtreding wetten over wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen
Minister Blok en Minister Ollongren sturen de Tweede Kamer een reactie op een notitie van Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer over het gebruik van gedifferentieerde inwerkingtreding voor het niet in werking laten treden van twee amendementen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot vaststelling tijdstip inwerkingtreding artikel 7 van de Warmtewet (2e - 4e lid)
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 7, tweede tot en met vierde lid, van de Warmtewet aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Ontwerpbesluit tot vaststelling tijdstip inwerkingtreding artikel 7 van de Warmtewet (2e - 4e lid)
Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 7, tweede tot en met vierde lid, van de Warmtewet.
Lees verder

Kamervragen over afsluiten gasboorputten op locatie LUT-5 Losser
Antwoorden van minister Blok (EZK) op vragen over het afsluiten van NAM-gasboorputten op de locatie LUT-5 in Losser. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Bromet (GL).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat CBS stopt met gebruik begrippen 'westers' en 'niet-westers'
Antwoorden van minister Blok (EZK) op vragen over bericht 'CBS gaat stoppen met begrippen 'westers' en 'niet-westers''. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Markuszower en De Graaf (beiden PVV).
Lees verder

Kamerbrief voorlopige resultaten SDE++ 2020 en voortgang SDE++ 2021
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius meldt de resultaten van de eerste openstellingsronde van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) in het najaar van 2020. Ook informeert zij de Tweede Kamer nader over de komende openstelling van de SDE++ in 2021 en de uitvoering van 3 moties over de SDE++. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder