vrijdag 18 juni 2021

Definitieve sluiting Groningenveld stap dichterbij

Definitieve sluiting Groningenveld stap dichterbij
Het kabinet ligt op koers met de sluiting van het Groningenveld. De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het wetsvoorstel Wat Na Nul waarin de sluiting van het veld en wat er daarna moet gebeuren, is geregeld. Naar verwachting bedraagt de winning uit het Groningenveld in het laatste 'reguliere' gasjaar 3,9 miljard kuub.
Lees verder