woensdag 23 juni 2021

Buiten de lijntjes kleuren

PLATFORM ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS (PZO)
Buiten de lijntjes kleuren
Met enige verwondering heb ik het essay van Ed Groot in het Financieel Dagblad gelezen. Verwondering omdat de schrijver de zoveelste is die vanuit een negatieve benadering het onderwerp zzp te lijf gaat. We weten inmiddels dat de verscheidenheid onder zelfstandigen enorm is en toch worden ze in dit...
Lees verder

Webmodule zorgt voor problemen
De gemeente Amsterdam heeft begin mei aangekondigd dat opdrachtovereenkomsten met zelfstandigen onder de loep worden genomen. Aanleiding daarvoor is het in oktober aflopende handhavingsmoratorium en de verwachte uitkomsten van de webmodule die nu in de pilotfase zit. "Deze aangekondigde stappen van...
Lees verder