maandag 10 mei 2021

Vervolgonderzoek naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren

Vervolgonderzoek naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiƫn en Justitie en Veiligheid gaan samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vervolgonderzoek doen naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten uit het WODC-rapport...
Lees verder

Kabinet gaat beslisnota's bij Kamerstukken vanaf 1 juli actief openbaar maken
De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan in reactie op het rapport 'Ongekend Onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Daarom wordt voorgesteld vanaf 1 juli een start...
Lees verder