vrijdag 28 mei 2021

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal
De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. Het kabinet is daarom van plan om het steunpakket voor banen en...
Lees verder

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie
De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Het kabinet wil investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo...
Lees verder