maandag 3 mei 2021

Ontwerpbesluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54

Ontwerpbesluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54
Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, handelend in overeenstemming met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake de keuze voor het instrument...
Lees verder

Subsidiebeschikking NML Maritieme Innovatie Impuls Projecten 2021
Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op de subsidie-aanvraag voor de NML Maritieme Innovatie Impuls Projecten 2021.
Lees verder