donderdag 6 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Onderhoud Sportvelden - Gemeente Vlaardingen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Kleine Waterbouwkundige Constructies 2020-2024 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Verkennings- en ontwerpfase verlengde velostrada schakel II - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Nieuwbouw Gymzalen HWC - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Market consultation Versatile high-force dynamic mechanical thermal analyser (DMTA) - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Instrumenten voor metingen
Lees verder

EU Tender Traditional kWh Meters - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud beplanting 2021-2022 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Asbest saneren - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Transport, verzorging en opslag van alle strafrechtelijke en bestuursrechtelijk in beslag genomen gezelschapsdieren (honden, katten, knaagdieren en konijnen) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanbesteding directievoering FWN Fase 2A Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Grondverzet 2020 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning fossielvrij 2040 - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanleg Kunstgrasvelden Sportpark Dijnselburg en Blikkenburg S.V. Zeist en V.V. Jonathan - Gemeente Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-05-2021...
Lees verder

Maaien bermen, taluds en watergangen gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Meerjarig bouwkundig onderhoud Poldermolen 2 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Best Value - Nieuwbouw rwzi Gaarkeuken - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Levering zuurstof in bulk rwzi Wervershoof - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Senior Java ontwikkelaar- cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Safety Priority Services - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024 - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Taxihosts dienstverlening - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur ICT-Professionals Detavast tbv DICTU, BLD, CJIB en OCW - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Adviseur Complexe Casuïstiek en Klinisch Psycholoog Trauma - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Aankoop en onderhoud van quads inclusief maatwerkproducten voor muskusrattenbestrijding - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vooraankonding opdracht levering disposables aan NFU CTB's - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische verbruiksartikelen
Lees verder

Aanbesteding accountantsdiensten 2021 e.v. - Recreatie Midden-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-11867-20: Energie dienstverlening en advies - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop Waterstof CV-ketels - Gemeente Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Record Management Applicatie - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werkplek apparatuur en aanverwante dienstverlening - Gemeente Urk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Drukken, Hechten en Postaal Verwerken van Programmabladen - KRO-NCRV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Drukwerk en postaal verwerken programmabladen - KRO-NCRV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mobile GIS Field Service (BMR) - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afvalinzameling - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overeenkomst ontwerp, bouw, levering en onderhoud (optioneel) mobiele intensive care unit (MICU) - GGD Zuid Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering Houtproducten - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Digitale campus - Open Universiteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder