woensdag 5 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten en distributie van leermiddelen van NUOVO Scholengroep - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Taxihosts dienstverlening - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medisch eindverantwoordelijke / EHBO-arts, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

PB19-44A Voorbelasting Achter de Schans - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL,...
Lees verder

1-D-22159-20: raamovereenkomst adviesdiensten asbest gerelateerde werkzaamheden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snijbloemen gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie: verlenging looptijd juridisch advies - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31080779 Uitbreiding Sluis Eefde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-12-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Theatermechanica World Forum Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare procedure betreffende de implementatie, hosting en het onderhoud van een e-HRM systeem - Gemeente Huizen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

E-HRM as a Service - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

levering van energiebesparende maatregelen - Gemeente Brielle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Microsoft Licenties - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Het Element Amersfoort - STICHTING MERIDIAAN COLLEGE katholieke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

N343 rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat (WK-2020-04) - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO-Trapliften Voornse gemeenten - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Doorontwikkelen GronD365 applicatie. - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Droog maaien Willeskop en houtkades (recreatief) - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie verduurzamen Energieloket - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beroepsrechtsbijstandverzekering Medisch Tuchtrecht - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doorontwikkelen GronD365 applicatie. - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf - verhuizing apparaten van leverancier ThermoFisher Scientific - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

KVK - Financiële reviews en business casuïstiek - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Assessments - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundige aanpassingen stations met Coq installaties - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Bouw Grondwatermodel IBRAHYM 3 - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Geologische,...
Lees verder

A06.12.2021 Middelgrote Veegwagens ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Outsourcing Werkplekautomatisering en technisch beheer rekencentrum - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

4-D-05335-21: Communicatiebureaus voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Levering chinees graniet t.b.v. herinrichting dorpscentrum Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL...
Lees verder

Sociaal medische advisering Kop4 gemeenten Noord Holland - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maatregelenpakket N228 Veiliger - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Softwarelicenties - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leermiddelen primair onderwijs - Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland (SIMON)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL,...
Lees verder

BZ - EA - PR Agency for NL Embassy in Poland' - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: Polen PL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ministerie van Financien - EA Project Flex II - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatie standaard procesautomatisering Afvalwaterzuiveringen - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Toekomstbestendig maken Schout en Schepenenbuurt in Den Helder (civiel bestek) - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Best Value aanbesteding Contact Center as a Service (CCaaS) - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding voor de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

1-W-21626-20: realiseren van nieuwbouw van onderwijs- en sportvoorzieningen aan de Argonautenweg 53-55, Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2021...
Lees verder

Onderhoud hoogspanningsinfrastructuur - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Stations Beheer Toegankelijkheid en Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Busvervoer Schoolzwemmen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landmeetkundige werkzaamheden - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolvervanging en inrichting binnenstad Tiel - Gemeente Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Realisatie huisvesting staf imaging op locatie 1A, 2A & 1F (VUmc) - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medewerker Parkeernaheffingen - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Beeldschermen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie liftonderhoud en liftkeuringen Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Delen van...
Lees verder

Vernieuwing burgerzakenapplicatie, Dienst Dommelvallei - Gemeente Geldrop-Mierlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Functioneel beheerder planning, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NAP-XPS analyzer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Fulfilment, shipping en klantondersteuning COVID-19 zelftesten in het hoger onderwijs - SURF B.V.
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbesteding Integraal ontwerpteam nieuwbouw zwembad - Gemeente Castricum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Flexibele Arbeidskrachten uitzenden en payroll - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT/2021/14: Marktconsultatie ontwikkeling contractuele portfolioaanpak - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen Noord Drenthe - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Design & Build nieuwbouw Montessori Campus Almere Nobelhorst - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Toetsing aanvragen Omgevingsvergunningen - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Nieuw compute en storage platform gemeente Delft. - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Technische adviesdiensten Programma Campus Sloterdijk te Amsterdam - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO inhuur Projectmanager Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inrichting, circulair meubilair en aanverwante diensten - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Valkenswaard 2021 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder