dinsdag 4 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Grafische Vormgeving - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

4 - 20 MW Titanium plate heat exchangers - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Maarn-LageZwaluwe - Project Bestrating en Keerwanden en jukkenperron - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reconstructies Passart e.o. - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voeding (DKW, vers, brood- en banket, non-food en convenience maaltijden) - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hardware SURFspot - SURF B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tijdelijke Huisvesting Dokkum - Servicebureau Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding van Frequentieomvormers 3kV - 75 Hz - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Internationale zakenreizen en overige dienstverlening - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ingenieursadviesdiensten Haalbaarheidsfase project N266-N275 Nederweert - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkeling, productie, levering en installatie van Stationsoutillage - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Junior vergunningverlener Ruimtelijke ordening - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

18416857 Vervangen van 32 patiënt infotainmentsysteem en ophangarmen - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wonen in Friesland 2022 (Open-House) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

(heraanbesteding) levering en onderhoud 6 x motorspuitaanhanger - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Specialistische Jeugdhulp in Friesland segment A - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Beheer studentenhuisvesting Haarweg - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Planning & Roostering Software - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie verplaatsingsdata personenmobiliteit - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: BOR-beheersysteem - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg...
Lees verder

Warme dranken en automaten - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

21568 Inspectie, keuren en onderhoudswerkzaamheden aan noodstroomaggregaten inclusief van toepassing zijnde brandstofinstallaties en no-break installaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31131513/31136170: groot variabel onderhoud wegen en kunstwerken RWS WNN 2019-2020 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2018 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

31126912: Groot onderhoud A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

EU Aanbesteding chauffeurstrainingen en -opleidingen voor de VRLN - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation for Instrument Rating Helicopter pilots - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Vliegschooldiensten
Lees verder

Landelijk - Levering ATB-NG apparatuur door Alstom - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inspectie, onderhoud en levering sportinventaris - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden Texel 2021-2025 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Contractmanager Jeugdhulp - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichtingsinstallaties gemeente Cranendonck - Gemeente Cranendonck
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ME-kleding en bijbehorende protectie - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Zonnepanelen levering, aanleg en onderhoud - De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, Zuid-Holland...
Lees verder

Inhuur Adviseur Communicatie - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Realisatie ITC in gebouw Langezijds, B-en E&W werkzaamheden - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Medische onderzoekslampen - Defensie - 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House: Enkelvoudig specialistische jeugdhulp (segment B) - regio Zaanstreek Waterland - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Hoog specialistische jeugdhulp (segment C) en Verblijf (segment V) - regio Zaanstreek Waterland - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Kantoorartikelen- Landelijke FSR - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud civiele kunstwerken - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AT-2021-12: Marktconsultatie Onderzoek Zandwinvakken RWS Kustlijn - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vulnerability Scanning Software and Pentesting Services - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beroepsverkeersregelaars, beveiliging en aanverwante diensten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA Multi Channel Communicatie - GBLT - 2020 - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitalisering detentieprocessen tbv Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden Texel 2021-2025 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Verduurzaming gebouwenportefeuille 2021-2025 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie mobiele noodstroomvoorziening - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-1-2021 t/m 31-3-2021 (zie bijlage) - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verbouwing Afdeling scopie en poli MDL locatie VUmc - VU medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2021...
Lees verder

AT-2021-12: Marktconsultatie Onderzoek Zandwinvakken RWS Kustlijn - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Botboren en bijbehorende accessoires - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervoerscapaciteit Vraagafhankelijk taxivervoer voor Regionale Vervoerscentrale Stedendriehoek PlusOV - Gemeente Lochem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Service Management Applicatie - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw SPILcentrum Eckart te Eindhoven - Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (S.K.P.O.)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervangen Brug & Sluis te Driemond - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Spoorstaafconditioneringsinstallaties GVB Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Sloop t.b.v. nieuwbouw en verbouw Henry Dunantweg Alphen aan den Rijn - Stichting Scala College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo woningaanpassingen - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Laaddiensten voor Rotterdam en de regio - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vlijweide - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

AI 2021-0051 ROK Beoordelen Kapaanvragen Bomen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Mediadiensten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien buitengebied gemeente Ede (perceel 1 en 2) - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

3286959 - Verstrekken van Gemeenschappelijke gezondheidsverklaringen onder de Dublinverordening - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Burgemeester van Grunsvenplein e.o. te Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assessmentpsychologen en Specialisten Arbeid en Gezondheid t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan - Bouwdeel B, C & G - Bouwkundige werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Selecteren en leveren nieuwe PLC hardware kunstwerken (DIG-11811) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Oevererosietool - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan - Bouwdeel B, C & G - Installatietechnische werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 8: Consultatie tarieven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Raamovereenkomst plaatsen beschoeiingen gemeente Hoeksche Waard 2021-2024 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties - Marktconsultatie Vervoer Managementsysteem (VMS) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Niet openbare procedure "Vervangen en onderhouden van toegangscontrolesysteem in vier gebouwen van de gemeente Breda". - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Levering en onderhoud Geluidsmeetapparatuur - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Werkkleding (Corporate en Confectie) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding beheer en onderhoud installaties en adviesdiensten - Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiele telefoons - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst levering, onderhoud en service van hardware ERF / EDAZ - Axira
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo-hulpmiddelen 2021+ gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder