maandag 31 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
31163438: Integrale uitbesteding diensten ten behoeve van project Vaarweg- en Kribvaksuppletie Waal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Uitvoering wet WOZ - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IT Netwerkkasten 18420419 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding van een nieuw eHRM/Payroll systeem - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RMN - Europese aanbesteding Aanschaf banden en montage - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raadinformatiesysteem Gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telematicadiensten t.b.v. politievoertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Projectleider Digitale Stad- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Boom onderhoudswerkzaamheden Gemeente Halderberge - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Release Manager HalloWerk - Cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding (huisstijl) drukwerk - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jeugd GGZ 2022 - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondverkoop en ontwikkeling/bouw appartementen "Van Buijsen" te Pijnacker - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2021...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw Districtskantoor Walcheren te Middelburg - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Incasso dienstverlening - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerroutes inburgering - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architect brede school/kindcentrum Almkerk - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA - Onderhoud Sportvelden - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Integraal Onderhoud Divers Vastgoed (RIODV) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud sportvelden gemeente Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Directievoering en toezicht nieuwbouw Districtskantoor Walcheren te Middelburg - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AVI reststoffen, transport en be-/verwerking van - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie CAK EA Opleidingsintermediair/LMS - CAK
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

BZK-EA Levering van Archiefverpakkingsmaterialen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Oldambt - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beademingsapparatuur IC Neonatologie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UVeilig.nl - website t.b.v. crisiscommunicatie - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Diagnosetool - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding inzake Bewegingsonderwijs voor OPSPOOR - Stichting SPOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie kwaliteitsmonitor NCW - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

print en mail Bevolkingsonderzoek Midden-West - Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeergarage Willemspoort-Zuid - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant NL413...
Lees verder

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties - EA Bezettingsgraadmetingen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Groenewei te Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerking afvalhout gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulair kantoormeubilair ten behoeve van de Belastingdienst - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Thuiswerkplek Stedin - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onafhankelijke Cliƫntondersteuning - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Early Warning Capability Stinger MANPAD - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sensoren
Lees verder

Europese Niet Openbare aanbesteding Reclamediensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Basisondersteuning en Sociaal Wijkteam - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT Hardware - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheereenheid Horsterwold en beheereenheid Almere - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheereenheid Kuinre - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheereenheid Dronten – Lelystad, Beheereenheid Oostvaardersplassen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeenten Bloemendaal en Heemstede - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market Consultation _ Evaluation Dutch Surge Support (DSS) water - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Ontwikkeling Perkpolder - gemeente Hulst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

Gunning (Marktconsultatie) operatiemicroscoop met intraoperatieve OCT incl 3D systeem - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening Fiscale Parkeercontrole - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloemdijken verspreid over heel Zeeland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waterlopen bossen Alblasserwaard - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

10600072852 - OM - Projectleider Digitaal Procesdossier (DPD) - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatregelen Machinerichtlijn en Arboveiligheid Bruggen en Sluizen - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meervoudig onderhandse aanbesteding revitalisatie laboratorium bedrijfsgebouw 5611 - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werkplekapparatuur RUG - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Porthos Compressorstation ("Lot 3") - Porthos Development C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

audiovisuele middelen - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

De levering van kolken en putafdekkingen van gietijzer en beton aan Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanvullend Openbaar Vervoer tbv Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Taxidiensten
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem ICT Hardware - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-05-2023 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst doorontwikkeling regionale mobiliteitshubs - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering, reparatie en onderhoud elektrische voertuigen Groenbedrijf Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud aan thuisbeademingsapparatuur - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GON-20-21-029-D01 Volautomatische fietsenstallingen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Drukwerk - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Vernieuwing, onderhoud en beheer van het DataWareHouse Beleidsinformatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur GBLT afdeling Waarderen - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sociale teams 2022 gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Mobiliteits- en ontwikkelinstrumenten t.b.v. arbeidsmobiliteit - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Personeelsdiensten, met...
Lees verder