maandag 3 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Trajectaanpak N228 - traject 59 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese niet - openbare aanbesteding meubilair Huis van Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder