vrijdag 28 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
WijkLeerbedrijf Zorgbrigade Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31158408: Variabel onderhoud remmingwerken en afmeervoorzieningen Volkeraksluizencomplex - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Defensie innovatie Competitie 2021 G21-007 (DIC 2021) - Advanced Maintenance - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische gebruiks- en verbruiksartikelen - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Waterbehandeling nieuwbouw De Welle - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2021...
Lees verder

Onderhoud (zwem)water technische installaties binnensportaccommodaties OCW - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Receptiediensten Vitens - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Receptiediensten
Lees verder

Volledig Pakket Thuis 2021 Perceel 9 Noord-Brabant, Zeeland - GGZ - Dienst Justitiƫle Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie assetinformatiesysteem / integrale beheeromgeving - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gezamenlijke aanbesteding Raamovereenkomst Hardware componenten ICT - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1360282 | Raamovereenkomst voor het zeven en vervangen van kogelvangerzand op militaire terreinen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reiniging en inspectie riolering - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verantwoorde bedrijfskleding - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

9-D-28733-20: 2021: Maatschappelijke begeleiding voor Asielstatushouders - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst, onderhoud elementenverhardingen 2021-2023 Gemeente Eemsdelta - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 | Procedure:...
Lees verder

21373 | Uitvoeren Hydraulische onderzoeken diverse (Defensie)locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

RMN - Bladzuigmachines - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Testcoƶrdinator/Technisch Specialist PGB2.0 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Marktconsultatie assetinformatiesysteem / integrale beheeromgeving - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder