donderdag 27 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
31165103 Aanbesteding Gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provincie Noord Brabant - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BOR-beheersysteem, de levering, implementatie, onderhoud en ondersteuning van een - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

19579 | Aanpassen gebouw 1050 Vliegbasis Volkel te Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Overslag en transport HRA en GFT - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud beschoeiingen WSHD 2021-2025 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Senior adviseur Marketing en Communicatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

MLO 2021: Vaktherapie - Gemeente Roermond
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MC 1-W-28523-20: Marktconsultatie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

31154683 : Het engineeren en uitvoeren van ecologische optimalisatie in de Cortenoever - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Wkb-informatiestromen gemeenten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Coördinerend beleidsmedewerker Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

BE-2021.09.1 Maaionderhoud aan watergangen in het stedelijk en landelijk gebied en Dagelijks Onderhoud Groenvoorziening Stadshoofdweg in de gemeente Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Projectleider Ketenbureau - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder

Medior communicatieadviseur - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder