woensdag 26 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raamovereenkomst levering en dienstverlening Gevechtslaarzen en sokken - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

1-D-19490-20: Inhuur van uitzendkrachten Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst rioolreiniging en -inspectie As50+ gemeenten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

inspecteren en monitoren bomen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Intermediair voor Trainingsacteurs, Figuranten en Aanverwante diensten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs EA schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en Het Land van Maas en Waal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplekgerelateerde ICT-hardware en aanvullende diensten - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek ontwikkeling Boekelermeer Romp-Zuid - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-05-2021...
Lees verder

O2G2 - Levering duurzame elektriciteit 2022 - 2025 met optiejaren 2026-2027 - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Backoffice Gelderse energieloketten - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Expertteam Warmte Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Instellen DAS / Marktplaats Inhuur tbv Talentenregio - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur Huisvesting diverse projecten ROC Midden Nederland - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Combi SION aanbesteding 2021 - Alliander N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Facilitaire dienstverlening Willemswerf - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Volledig Pakket Thuis 2021 Perceel 7 Zuid Holland, Utrecht - GGZ| (1) - Dienst Justitiƫle Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Volledig Pakket Thuis 2021 Perceel 7 Zuid Holland, Utrecht - GGZ| (1) - Dienst Justitiƫle Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Accountancy diensten - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouw Grondwatermodel IBRAHYM 3 - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Record Management Applicatie - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder