maandag 24 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bedrijfsauto-inrichting - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud & Glasbewassing gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market Consultation Carbon Capture - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Indicatieadvisering Wmo en Pgb-regievoerderschap - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie software voor veilige bestandsuitwisseling - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Raamovereenkomst Integraal Technisch Advies - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Online security awareness game - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-29444-20: De levering van betonstraatstenen en bisschopsmutsen aan Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning project versterking IJsselmeerdijk - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van dijk
Lees verder

Trainingsprogramma E-Government - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software licenties en renewals - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Engineeringteam Huis van Stad en Regio Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

Marktconsultatie Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen 2022. - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Validatie vogelradars - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veluwe natuurherstelmaatregel N2000 – Prunus verwijderen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

BHV opleidingen (Bedrijfs Hulp Verlening) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Taal opleidingen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Soft skills opleidingen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vak- en beroeps opleidingen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Insteekhaven Waalwijk - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkelen, leveren en instandhouding van overwegbeveiligingsinstallaties - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Consessie Zaanstreek-Waterland - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Openbaarvervoersdiensten
Lees verder

Levensmiddelen (Food & Non-Food) - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering dienstkleding gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Proof of concept of sargassum management - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Medical liability Insurance - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

HRM (incl. PSA) en Financiële diensten - Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering - RIC methode - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantine- en cateringdiensten
Lees verder

Inzameling en verwerking van KCA/KGA milieuparken Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Los meubilair - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Brokerdienstverlening ICT - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het ter beschikking stellen van capaciteitentesten en een 360 graden feedback instrument - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale leeromgeving en Netwerkbeheer - Stichting Tangent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Groothandel en distributiefunctie voor levensmiddelen en ingrediënten op Curacao - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Droog maaien Brabantse Biesbosch - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Waterbaksystemen - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Breast CT - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

inkoop elektriciteit en aardgas KNAW 2022-2025 - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur lassers - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie MVO "Imvertor dienstverlening" - VNG Realisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV: Diensten...
Lees verder

Taxivervoer - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZK EA Eigenrisicodragerschap-Ziektewet - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering gecompenseerd gas - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Hardware - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het leveren van middelgrote veegmachines - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND...
Lees verder

BMS - Multifunctionals - Bisschop Möller Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Ondertekendienst - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telefonie - IBN Kader B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stoomkoppelleiding AEC/HRC - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Makelaars mobiliteitsdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(Water)bodem- en verhardingsonderzoek & advies - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Theatermechanica heffers - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL...
Lees verder

Theatermechanica hijsinstallaties - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL...
Lees verder

Openbare aanbesteding Collectiepresentatie Drents Museum - Stichting Drents Museum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder