zaterdag 22 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
19102-10 NVO Zwolse Vaart Bouwteam - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Bedrijfsinformatie Diensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Cyber insurance - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

4-D-05335-21: Communicatiebureaus voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Applicant Tracking System - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf 2 tractoren en 1 shovel ABG Organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

FIN - EA Project Invest International - under construction - Primary ICT Systems - Ministerie van Financien
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichting Burgemeester van Grunsvenplein e.o. te Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021...
Lees verder

Aanbesteding Systeem ter ondersteuning van regie en volledige werkzaamheden van teams Veiligheidshuis, Regie, Gebiedsgericht werken en Jeugd - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie 'Elektrische deelauto's' - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: | CPV: Personenvervoer...
Lees verder

Museum Plus, design & build - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Inzameling en verwerking van luiers en incontinentiemateriaal GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie ontwikkeling Erotisch Centrum Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 'Raamovereenkomst inhuur uitzendkrachten, payroll en zzp-contracting - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, Drenthe NL13 |...
Lees verder

20974 Aanleg opstelplatformsSatellite Earth Terminal Sub-System (SETTS) en Ground Data Terminal (GDT)op de vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Schilderwerken en glasbreukherstel - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

1 - 24 kV switchgear and controlgear assemblies - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Multifunctionals - De Groeiling, SCOT, Ithaka, SOTOG en Stip - De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Beheer, Onderhoud en Communicatie Noord-Hollandpad - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Multifunctionals - Purmerendse ScholenGroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo-arrangementen voor Cliƫntgoep GGZ en VB semimuraal en intramuraal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Botlek en Waalhaven - Smart camera's - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de Arbodienstverlening t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Onderhoud Zwembaden t.b.v. Sportbedrijf Rotterdam - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Repro-apparatuur gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 4: Marktconsultatie woonzorglandschap GGZ/VB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 5: Consultatie resultaatgebieden (schriftelijke consultatie en verdiepingssessie) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 6: Consultatie bekostiging ondersteuning beschermd wonen en tussenvoorziening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Implementatie adviseur GGI-Netwerk Servicecentrum gemeenten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder