maandag 17 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
2020-031 Raamovereenkomst groenonderhoud - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering AHOB's Metro aan Zee - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden van bermen en sloten t.b.v. gemeente Gorinchem en Waterschap Rivierenland - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reinigen en inspecteren vrijverval riolering, reinigen drainage en reinigen rioolgemalen - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kantoorartikelen en blanco papier 2021 - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Prolander. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Optimalisatie Lettelberterbergboezem - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Debiteuren - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Harmonisatie sportcomplexen Projectonderdeel: Aanpassingen veldverlichting - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BESTEK Wortelfrezen 202105-RE01 - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schilderwerkzaamheden t.b.v. het vastgoed van gemeente Gorinchem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

"Nieuwe Stadstram 2" (NST2) - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Marktconsultatie Voertuig navigatiesysteem - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2021009 Beheer natuurgebieden gemeente Schagen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Kansrijke bemiddeling - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant NL414...
Lees verder

Beveiligingsdiensten 2021-2026 provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Participatie - begeleiding collectief Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling restafval, GFT-afval en PMD gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A06.16.2021 Inzamelvoertuigen voor ondergrondse containers ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT hardware - Desktops - Stichting Primo Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Verduurzaming Menu Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

Gilde Opleidingen Roermond EA Schoonmaakdienstverlening - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging en onderhoud van Audiovisuele Middelen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leerroutes nieuwe Wet Inburgering Achterhoekse gemeenten - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

ICT-Beheer - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

D4W - Chromebooks - Onderhandeling - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Levering afvalzakken voor incontinentiemateriaal - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland NL224...
Lees verder

Levering semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland NL224...
Lees verder

Inhuur ICT-Professionals tbv de Belastingdienst - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Service Management Systeem (SMS) - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder