zondag 16 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raamovereenkomst Aanplant en vervanging bomen Gemeente Woerden - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Wmo maatwerkvoorzieningen 2021-2026 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Nieuwbouw Jenaplanschool Zonnewereld - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfswagens gemeente Beverwijk - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering Zoutstrooiers - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

geintegreerd HRM en financieel systeem - Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder