zaterdag 15 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Maaien bermen en onderhoud watergangen buitengebied - Gemeente Midden-Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervangen VRI's 2053, 2405 en 2418 - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

1-W-20087-20: Riool- en spoorvernieuwing Katendrechtse Lagedijk e.o. Fase 2 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bomen 2021-2022 Gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Laboratorium- en medische gassen t.b.v. Rijkscategorie Laboratorium - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VWS-EA Inhuur GGD/labverbinders t.b.v. Dienst Testen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering gietijzeren kolken en putdeksels - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Levering datacenter, infrastructuur, oplossingen en aanvullende dienstverlening - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud natuurlijk ingerichte gebieden District Beneden Aa 2021-2023 - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische advisering - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Gezondheidsdiensten
Lees verder

Trapliften - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Drenthe NL13,...
Lees verder

Opstarten en exploiteren van een maatwerk-webshop voor het aanbieden van energiebesparende maatregelen aan huurders en woningeigenaren in Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Werkplekgerelateerde ICT-hardware en aanvullende diensten - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder