woensdag 12 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
WMO-Trapliften Voornse gemeenten - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

210007DGJ Verkeersregelaars - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Verklaring vrijwillige transparantie psychologische, psychiatrische en logopedische tests - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering natuursteen tbv herinrichting dorpscentrum Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Hardware & AV-middelen t.b.v. Eenbes Basisonderwijs - De Eenbes, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Delivery and installation of Wellheads & Xmas trees - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Droog maaien Fort bij Rijnauwen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkelen Mendix applicaties - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak metrostations Oostlijn en Ringlijn en tramhaltes Amstelveenlijn en IJ-tram - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur personeel - Stichting Ronduit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

Verbouwing Afdeling scopie en poli MDL locatie VUmc - VU medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2021...
Lees verder

1-D-05848-21: Werkplekbeveiliging voor project Metro aan Zee - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van twee tractoren - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meerjaren onderhoud van de openbare verlichtingsinstallaties mei 2021 – april 2023 voor gemeente Waterland - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

E-cursussen - een leven lang ontwikkelen - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bedrijfskleding Buitendiensten en Afvalstoffendienst INOB - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Europese aanbesteding Levering Elektriciteit 2024-2026 Consortium Leiden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3...
Lees verder

Deklagenbestek 2021 Zeeland - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Masterplanning - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur systeembeheerders - MijnGemeenteDichtbij
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst: "Inspectie en onderhoud Terreinverlichtingsinstallaties & Verkeerslicht-installaties" - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Archiefbewerking - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

International Payments for the Ministry of Foreigns Affairs and Ministry of Defence - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor internationale...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure inhuur flexibel personeel voor Regionale scholengemeenschap Pantarijn - Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs van Wageningen en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Buitenlandse reizen - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding 'Eindejaarsgeschenken' - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Keuring & Onderhoud arbeidsmiddelen, hef & hijsmiddelen - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Veegmachines Gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Aanbesteding beveiligingsdienstverlening (P1) en evenementen (P2) - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hoofd Relatiemanagement / Manager Staf - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerking afvalstromen vanaf milieustraten - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Friesland NL125 |...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Beeldschermen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Storage Omroepbedrijf Limburg - Omroepbedrijf Limburg B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Online Vernieuwing o.b.v. BVA - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en aanpassingen cameratoezichtsysteem Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Klein Bouwkundige Werkzaamheden - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Spoorstaafconditioneringsinstallaties GVB Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MijnOasen - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Eikenprocessierupsbestrijding Zeewolde - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Expanded Platform based on Apache Kafka (EPAK) for event streaming - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwprojectmanager "Nieuwbouw Clustering scholen Auris Taalplein – De Triangel" - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Outreachend jongerenwerk - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Monitoring en evaluatie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf - onderhoud sterilisatieapparatuur van de fabricaten waarvan Universiteit Utrecht apparatuur in eigendom heeft - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Catering en Vending Scholengroep Pompeblêd - Coöperatie Scholengroep Pompeblêd UA
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Accountantsdiensten m.i.v. 2021 - Stichting Het Nationale Theater
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Raamovereenkomst Wegen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toezichthouder verkeerstechnische installaties - SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst dienstverlening ITS, Smart City & Smart Mobility - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop Wijkteams Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Taaltrajecten inburgering B1-en Z-route incl. KNM Arbeidsmarktregio Helmond - de Peel - Bizob
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EU Schoonmaak- en vloerenonderhoud - Stichting Allente onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Senior Communicatieadviseur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Robin Radar 3D Max. - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur (Onderwijzend Personeel, Onderwijsondersteunend Personeel, Payroll en surveillanten) - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Bestuurs- en Stateninformatiesysteem - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Inkoop - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Grondverkoop en ontwikkeling/bouw appartementen "Van Buijsen" te Pijnacker - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Financials (tijdelijk financieel personeel) - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionele accommodatie Nieuwdorp/ Sociaal domein| bouwteam aannemer en installateur - Gemeente Borsele
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Digitale campus - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering, reparatie en onderhoud Strandafvalvoertuig (SAV) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Baseline, Mid-term and End Evaluation - Stichting Vredesbeweging Pax Nederland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Communicatiecapaciteit (Ea0086) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervangen kunstgrasvelden vv Unitas en vv DSE gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

SAS procedure Maatschappelijke Begeleiding en Participatieverklaringstraject 2022 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie en nieuwbouw Studentensportcentrum TU/e - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Fulfilment, shipping en klantondersteuning COVID-19 zelftesten in het hoger onderwijs - SURF B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Coenecoop College Waddinxveen - Stichting Scala College en Coenecoop College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maatregelen Machinerichtlijn en Arboveiligheid Bruggen en Sluizen - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Bruggenbouwwerkzaamheden
Lees verder

Audio Visual (AV) Hardware supply, maintenance and support - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder