dinsdag 11 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raamovereenkomst Bodemonderzoeken milieu - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4,...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Stations Beheer Toegankelijkheid en Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-05-2021...
Lees verder

Maaien gazons - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Openbare aanbestedingsprocedure Combi-tankautospuiten in 6x6 uitvoering - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Begeleiding 2022 - Wmo - voor 4 Gebieden - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie herbestemming voormalig vogelasiel in de Donkere Duinen te Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A08.149.2021 Raamovereenkomst Onderhoud Verkeers Regel Installaties (VRI's) - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

U015 - alarmopvolging - beveiliging gebouwen - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen Uithoorn - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Raamcontract PSSSL ProRail-Alstom - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur externe arbeidskrachten t.b.v. Diensten Centrum Onderwijs Zeeland e.o. - Scalda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en schoonmaak Sportaccommodaties Opgang en Zwaag - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Middellange termijneffecten van steenmeelgift en het herstel van droge loofbossen met zomereik - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaaksysteem, gemeente Voorst-2021 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BOA en AOA Opleidingen, lesmaterialen en examinering - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EUROPESE AANBESTEDING ICT HARDWARE EN TOUCHSCREENS - Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel (SKIPOV)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Raamovereenkomst uitvoeringsbegeleiding cultuurtechnisch werk 2021/2025 Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland NL33A...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Veluwse Onderwijsgroep C5 - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Nieuwbouw woonzorgvoorziening de Hulsen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Bodegraven (DIG-11991) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Levering van keukenmaterialen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur nautisch personeel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatwerkdiensten Jeugd Noord Veluwe (segment 1 t/m 4) - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Kademuurbouw Amaliahaven - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Hardware & AV-middelen t.b.v. Primenius (Primair onderwijs) - Stichting Primenius Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzet extern personeel gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

EA Levering Duurzame Elektriciteit - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

19212320 - NH 90 Support Engineer - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2379, N339 Groot onderhoud Epse-Harfsen-Laren - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Breed Basisteam Jeugd & Gezin - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Installatietechnische adviesdiensten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Touchscreens CNS Ede - Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Side Scan Sonars - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diverse...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie t.a.v. aanvullende opdracht ontwerpteam OWB 256 - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Mobiliteitskaarten - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieurs Adviesdiensten Programma Gebiedsontwikkeling Valkenhorst - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantscontrolediensten - Enexis - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Avres - Accountant - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Spinale Implantaten type side-loading - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische hulpmiddelen
Lees verder

Marktconsultatie Softwareapplicatie voor Dynamisch Ambulance Management - GGD Flevoland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Delivery and Installation of an electric High Voltage boiler of 25 MW - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud sportvelden gemeente Eersel - Gemeente Eersel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software t.b.v. ERP (Enterprice Resource Planning) - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen...
Lees verder

Fotografie - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

6-D-92105-21 Op en overslag GFT afval - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afvaloverslagstation
Lees verder

ROK Historisch & verkennend bodemonderzoek - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

16078.13 Raamovereenkomst technische en architectonische adviesproducten - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tijdelijke Huisvesting Dokkum - Servicebureau Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-W-27409-20: Baggerwerk Rijnhaven oostzijde fase 1 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien bermen, watergangen en wadi's gemeente Oirschot 2021 -2024 - Gemeente Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-18692-19: Het leveren van gladheidbestrijdingsmaterieel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 2369 N344 Traject 34 tussen km 43.800 en km 53.460 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal werkontwikkelbedrijf Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Masterplanning Materieel - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Contractbeheer Leerlingen- en Jeugdwetvervoer - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Architectenselectie (incl. adviseur constructie en bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek) nieuwbouw kindcentrum Opmeer - Spanbroek - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Taxatiediensten niet-woningen BSR - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Primaire systeem Huurcommissie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-D-24202-20: Europese aanbesteding - Facilitair beheer Sportmotor - Jan Ligthartstraat 95 te Rotterdam en een twaalftal onderwijsgymzalen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Lunchvoorziening - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

School-, kantoor en vergader en hospitality meubilair - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BNNVARA, VPRO, NTR en Human - Europees openbare aanbesteding - Accountantsdiensten - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding ERP-systeem Paswerk - WVS Zuid Kennemerland - Paswerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie Slibgistingsinstallatie AWZI Leiden-Noord (DIG-12154) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2021...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT-applicaties Sociaal Domein ISD Bollenstreek - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Media inkoopbureau - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding servers, storage en netwerkapparatuur - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Verwerking grondstromen gronddepot gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

(Klein) Civieltechnisch onderhoud - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gistingsinstallatie Echten, veilig en duurzaam - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering betonnen rioleringsmaterialen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding E-HRM systeem met bijbehorende salarisdienstverlening - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IWR2021|SMS-Gateway - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

implementatie van de nieuwe CBS werkomgeving ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Het CBS), - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bereikbaarheid t.b.v. Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Seawater intake and CCW pump packages - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Aanpassingen aan de biogasinstallatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder