maandag 3 mei 2021

Meldformulier datalekken offline tussen vrijdag 7 mei en maandag 10 mei a.s.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Meldformulier datalekken offline tussen vrijdag 7 mei en maandag 10 mei a.s.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt vanaf a.s. maandag 10 mei een nieuw meldformulier voor datalekken in gebruik. Om de vernieuwing door te voeren is het vanaf aanstaande vrijdag 7 mei 9:00 uur tot en met maandag 10 mei 10:00 uur níet mogelijk om een datalek te melden.
Lees verder