donderdag 27 mei 2021

Meldformulier datalekken offline 28-31 mei 2021

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Meldformulier datalekken offline 28-31 mei 2021
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt vanaf maandag 31 mei 2021 een nieuw meldformulier voor datalekken in gebruik. Om de vernieuwing door te voeren, is het vanaf vrijdag 28 mei 9:00 uur tot en met maandag 31 mei 10:00 uur niet mogelijk om een datalek te melden.
Lees verder