woensdag 26 mei 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief op Kamervragen over bericht percentage overwinst van subsidies voor wind...

Uitstelbrief op Kamervragen over bericht percentage overwinst van subsidies voor windmolens verdwijnt in portemonnee van ondernemers
Uitstelbrief van minister Blok (EZK) op Kamervragen over berichten dat tot 50 procent van de overwinst van subsidies voor windmolens in de portemonnee van ondernemers verdwijnt.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat Duitse Klimaatwet deels ongrondwettelijk is
Uitstelbrief van minister Blok (EZK) op Kamervragen over het bericht dat de Duitse Klimaatwet deels ongrondwettelijk is
Lees verder

Kamerbrief over verdeling Europese Interreg middelen, Rijkscofinanciering bij Interreg A, projectstimuleringsregeling Interreg B en Rijkscofinanciering bij EFRO
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de verdeling van Europese- en nationale middelen onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waaronder Interreg voor de periode 2021 - 2027. Er is een gezamenlijk besluit genomen over de verdeling tussen de grensoverschrijdende A-programma's en de transnationale B-programma's.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over schriftelijk overleg digitale zaken 18 mei 2021
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt een gedeelte van de vragen van het schriftelijk overleg digitale zaken 18 mei 2021 over het fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act) en het fiche: Verordening inzake Digitale Markten (Digital Markets Act). De beantwoording van de overige vragen binnenkort volgt op korte termijn.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Kloosters vragen om compensatie, want ook broeders bijten in coronatijd op houtje'
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Kloosters vragen om compensatie, want ook broeders bijten in coronatijd op houtje'.
Lees verder

Kamerbrief met beleidsreactie op advies 'Beter van start - De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve startups'
Staatssecretaris Keijzer en minister Van Engelshoven geven hun reactie op het advies "Beter van start - De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve startups" van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en beantwoorden vragen uit het Schriftelijk Overleg Ruimtevaart en Innovatie van maandag 11 januari 2021.
Lees verder

Bijlage 5: Reviewing Member State emissions reduction targets (Effort Sharing Regulation) in line with the 2030 climate target plan
Lees verder

Kamerbrief over EU-wetgevingsoverzicht en EU-raadplegingen
Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken over EU-raadplegingen voor de periode januari - maart 2021 op het terrein van Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Bijlage 6: Updating the EU Emissions Trading System
Lees verder