dinsdag 25 mei 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over reactie KvK op privacy-petitie

Beantwoording Kamervragen over reactie KvK op privacy-petitie
Staatssecretaris Keijzer stuurt haar antwoorden op vragen over de reactie van de Kamer van Koophandel (KvK) op de privacy-petitie 'De Goede Zaak'. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Yeşilgöz-Zegerius en Aartsen (beiden VVD).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over petitie voor beschermen adresgegevens in het Handelsregister
Staatssecretaris Keijzer stuurt haar antwoorden op vragen over de petitie 'De Goede Zaak' voor het beschermen van adresgegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Bouchallikht en Van der Lee (beiden GL).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de reactie van de KVK op de petitie 'de Goede Zaak' over privacy
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over de reactie van de KVK op de petitie 'de Goede Zaak' over privacy.
Lees verder

Uitstelbrief over schriftelijk Overleg DSA/DMA
Staatssecretaris Keijzer verzoekt uitstel van de beantwoording van de vragen uit het Schriftelijk Overleg DSA/DMA (Digital Services Act/Digital Markets Act).
Lees verder

Kamerbrief over Toetsingskader TOA-krediet
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over het TOA-krediet voor ondernemers, de verdere uitwerking van de kredietfaciliteit en hij biedt het voor deze kredietfaciliteit ingevulde toetsingskader risicoregelingen aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Risicorapportage Financiële Markten 2021
Minister Blok (EZK) stuurt de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten van het Centraal Planbureau (CPB) naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over inwerkingtreding wetsvoorstel Versterken gebouwen Groningen
Minister Blok (EZK) informeert de Eerste Kamer over de inwerkingtreding het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen en beantwoordt de vraag over de mogelijke gevolgen als het wetsvoorstel niet voor de beoogde datum van inwerkingtreding, 1 juli 2021, in stemming wordt gebracht.
Lees verder

Kamerbrief met overzicht EZK-wetsvoorstellen af te handelen voor het zomerreces
Minister Blok en staatssecretaris Keijzer informeren de Eerste Kamer over wetsvoorstellen waarvan wenselijk is dat de Eerste Kamer deze voor het zomerreces afhandelt. Het gaat om wetsvoorstellen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over opname aardgas in taxonomie
Minister Blok stuurt de Tweede Kamer een brief over uitstel van de beantwoording van vragen over aardgas als duurzame en klimaatvriendelijke brandstof. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Leijten (SP).
Lees verder