donderdag 20 mei 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Raad voor Concurrentievermogen 27-28 mei ...

Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Raad voor Concurrentievermogen 27-28 mei 2021
Staatssecretaris Keijzer stuurt de geannoteerde agenda van de formele Raad voor Concurrentievermogenmet op 27 en 28 mei 2021 met daarin een beschrijving van de discussiepunten en de Nederlandse inzet.
Lees verder

Kamerbrief over appreciatie Horizon Europe-akkoord
Staatssecretaris Keijzer en minister van Engelshoven informeren de Eerste en Tweede Kamer over het definitieve akkoord dat is bereikt over Horizon Europe. Horizon Europe is het negende EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en loopt van 2021 tot en met 2027
Lees verder

Kamerbrief over de duur (nood)verlenging commerciële radiovergunningen
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over bestaande FM-licenties van commerciële radiostations en de duur van (nood)verlenging van commerciële radiovergunningen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Huawei toegang had tot gegevens van miljoenen Telfort-klanten
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over het bericht dat Huawei toegang had tot gegevens van miljoenen Telfort-klanten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over netcapaciteitsproblematiek in Leeuwarden
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over netcapaciteitsproblematiek in Leeuwarden.
Lees verder

Kamerbrief over digitale veiligheid van het elektriciteitssysteem
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over een wijziging van naam in het vitale proces van de digitale veiligheid van het elektriciteitssysteem. Het bestaande vitale proces 'Landelijk transport en distributie elektriciteit' per 1 juni 2021 uitgebreid naar 'Landelijk transport, distributie en productie elektriciteit'. Door de producenten toe te voegen aan het vitale proces zal de algehele digitale veiligheid van het elektriciteitsnet verbeterd worden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over kapitaalbehoefte Stedin
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over de kapitaalbehoefte van Stedin.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Diederik Samsom: Nederland laat miljarden aan subsidies liggen voor energietransitie'
Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer antwoord op vragen over het bericht 'Diederik Samsom: Nederland laat miljarden aan subsidies liggen voor energietransitie'.
Lees verder

Kamerbrief over kabinetsreactie op het rapport 'Waterstof: de ontbrekende schakel'
Minister Van 't Wout (EZK) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport 'Waterstof: de ontbrekende schakel' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).
Lees verder