woensdag 19 mei 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over start anti-arbitrageprocedures bij Duitse rechter door Staat tegen RW...

Kamerbrief over start anti-arbitrageprocedures bij Duitse rechter door Staat tegen RWE en Uniper
Minister Van 't Wout meldt per brief dat de Nederlandse Staat 2 anti-arbitrageprocedures start bij de Duitse rechter tegen 2 eigenaren van elektriciteitscentrales (RWE en Uniper).
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering referentiesystematiek TVL
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief over de uitvoering van de referentiesystematiek van de TVL (regeling voor bedrijven en zelfstandigen met een tegemoetkoming in vaste lasten). Deze regeling houdt verband met de crisis rondom het coronavirus.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over snel internet voor iedereen
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over snel internet voor iedereen.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang beschikbaarheid digitale connectiviteit
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief over de voortgang van de beschikbaarheid van digitale connectiviteit. Het gaat dan om de doelstelling uit het Actieplan Digitale Connectiviteit dat in 2023 iedereen kan beschikken over een vaste snelle (internet)verbinding van minstens 100 Megabit per seconde (Mbps). De staatssecretaris heeft in 2018 beloofd de Tweede Kamer jaarlijks te informeren over hoe aan deze doelstelling wordt gewerkt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het schriftelijk overleg informele videoconferentie ministers verantwoordelijk voor EU Cohesiebeleid van 18 mei 2021
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de informele Raad Cohesiebeleid van 18 mei 2021.
Lees verder

Kamerbrief over ondersteunen opgave windenergie op zee
Minister Van 't Wout informeert de Eerste en Tweede Kamer over de nadere memorie van antwoord voorstel van wet tot wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee).
Lees verder

Kamerbrief over het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden
Minister Van 't Wout informeert de Eerste en Tweede Kamer over het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden.
Lees verder

Beantwoording vragen over het bericht Ophef over het gebruik van foute Chinese zonnepanelen
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt kamervragen over het bericht 'Ophef over het gebruik van 'foute' Chinese zonnepanelen'. De vragen zijn gesteld door het lid Van der Lee.
Lees verder

Kamerbrief over Monitor Brede Welvaart en SDG's 2021 en de Vijfde Nationale SDG rapportage 'Nederland Ontwikkelt Duurzaam'
Minister Van 't Wout en minister Kaag informeren de Tweede Kamer over de Monitor Brede Welvaart en SDG's 2021 en de Vijfde Nationale SDG rapportage 'Nederland Ontwikkelt Duurzaam'.
Lees verder