maandag 17 mei 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over vertrouwelijke technische briefing Stand van zaken besluit Veiligheid...

Kamerbrief over vertrouwelijke technische briefing Stand van zaken besluit Veiligheid en integriteit telecommunicatie
Staatsecretaris Keijzer informeert de Tweede kamer over de vertrouwelijke technische briefing op 18 mei 2021 over de stand van zaken van het besluit Veiligheid en integriteit telecommunicatie en geeft toestemming tot deelname van een directeur-generaal. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat volgens de VN-secretaris-generaal de wereld op de rand van de afgrond staat door de klimaatcrisis
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over het bericht dat volgens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties de wereld op de rand van de afgrond staat door de klimaatcrisis.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Carbon Capture and Storage-subsidies
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over Carbon Capture and Storage-subsidies.
Lees verder

Kamerbrief over ontwerp-bekendmakingsbesluit, ontwerp-vergunningen en ontwerp-veilingregeling 3,5 GHz-band
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de ontwerp-veilingregeling,  het ontwerpbekendmakingsbesluit en de ontwerpvergunningen voor de veiling van de 3,5 GHz-band.
Lees verder

Kamerbrief contouren aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden en kernen
Staatssecretaris Keijzer beschrijft de contouren van de aanpak herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen, en de bijbehorende regeling.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij brief IMG over aanpassing werkwijze IMG
Minister van 't Wout (EZK) stuurt de brief van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) over het besluit om de werkwijze voor de afhandeling van fysieke schade aan te passen naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding vertrouwelijke kamerbrief
Staatssecretaris Keijzer informeert mede namens de minister van Justitie en Veiligheid de Eerste en Tweede Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van het Besluit veiligheid en integriteit telecomnetwerken.
Lees verder

Kamerbrief over ex-ante nadeelcompensatie wetsvoorstel productiebeperking kolen
Minister Van 't Wout informeert de Eerste en Tweede Kamer over de juridische aspecten van de methode van nadeelcompensatie die wordt gehanteerd. Daarbij geeft hij een toelichting waarom het noodzakelijk is te kiezen voor een ex-ante benadering waarbij de parameters voor de beoogde nadeelcompensatie van te voren zijn vastgelegd.
Lees verder

Kamerbrief over anti-arbitrageprocedures tegen RWE en Uniper bij Duitse rechter
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over de nationale en internationale procedures die door eigenaren van elektriciteitscentrales zijn gestart met betrekking tot de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder