woensdag 12 mei 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over de geannoteerde agenda informele videoconferentie ministers verantwoo...

Kamerbrief over de geannoteerde agenda informele videoconferentie ministers verantwoordelijk voor EU Cohesiebeleid van 18 mei 2021
Staatsecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda van de informele videoconferentie 18 mei 2021 van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder

Kamerbrief aanbod briefing Kamercommissie Digitale Zaken
Minister Ollongren, staatssecretaris Knops, staatssecretaris Keijzer, minister Grapperhaus en minister Dekker nodigen de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken uit om op het gebied van digitalisering een briefing te krijgen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het uitblijven van een goed sociaal plan voor het personeel van de kolencentrale op de Maasvlakte
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen van Kamerlid Leijten (SP) over 'het uitblijven van een goed sociaal plan voor het personeel van de kolencentrale op de Maasvlakte'.
Lees verder

Kamerbrief referentiesystematiek Tegemoetkoming Vaste Lasten
Staatssecretaris Keijzer beschrijft de dilemma's rond eventuele aanpassing van de referentiesystematiek van de Tegemoetkoming Vaste Lasten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over brand in door gaswinning onveilige woning
Minister Ollongren beantwoordt vragen over bewoners die na een verwoestende brand in een door gaswinning onveilige woning nu alles kwijt zijn.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het rapport 'Policies for a climate-neutral industry: Lessons from the Netherlands'
Minister Van 't Wout laat weten dat de schriftelijke vragen over het rapport 'Policies for a climate-neutral industry: Lessons from the Netherlands', niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
Lees verder

Kamerbrief over voorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen
Minister Van 't Wout informeert de Eerste Kamer het voorstel van wet tot Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.
Lees verder

Voorstel van wet tot Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen
Memorie van antwoord inzake Voorstel van wet tot Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.
Lees verder

Beantwoording Kamermotie over subsidieregeling mobiliteitssectoren
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de invulling van de Kamermotie over subsidieregeling mobiliteitssectoren.
Lees verder