maandag 10 mei 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over toestemming technische briefing bekostiging investeringsvoorstellen u...

Kamerbrief over toestemming technische briefing bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds
Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer een brief waarbij hij de Adviescommissie Nationaal Groeifonds toestemming geeft om een technische briefing te verzorgen naar aanleiding van de brief Bekostiging investeringsvoorstellen uit het Nationaal Groeifonds.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over bekostiging investeringsvoorstellen Nationaal Groeifonds
Minister Van 't Wout meldt dat de antwoorden op vragen over de bekostiging van de investeringsvoorstellen uit het Nationaal Groeifonds later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over rol EBN in energietransitie
Minister Van 't Wout voert de motie-Beckerman uit. Deze motie verzoekt om een toekomstvisie op de rol van Energie Beheer Nederland (EBN), waarbij de verduurzaming van Nederland het uitgangspunt is.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over aandacht voor eiwittransitie op internationale conferenties
Minister Van 't Wout meldt dat de antwoorden op vragen over aandacht voor de eiwittransitie op internationale conferenties later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief ontwikkelingen glasvezelmarkt
Staatssecretaris Keijzer deelt de nadere uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport 'Marktstudie naar de uitrol van glasvezel in Nederland' van de Autoriteit Consument & Markt.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over bericht dat CBS stopt met gebruik begrippen 'westers' en 'niet-westers'
Minister Van 't Wout meldt dat hij vragen over het bericht 'CBS gaat stoppen met begrippen 'westers' en 'niet-westers' niet op tijd kan beantwoorden. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Markuszower en De Graaf (beiden PVV).
Lees verder

Kamerbrief over verslag van de informele videoconferentie van Europese energieministers van 22 april 2021
Minister Van 't Wout geeft verslag van de informele videoconferentie van Europese energieministers van 22 april 2021.
Lees verder

Verslag van de informele videoconferentie van Europese energieministers van 22 april 2021
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over mobiele bereikbaarheid 112
Staatssecretaris Keijzer meldt dat de antwoorden op vragen over de mobiele bereikbaarheid van 112 in Nederland later komen dan gebruikelijk.
Lees verder