maandag 10 mei 2021

Kabinet gaat beslisnota’s bij Kamerstukken vanaf 1 juli actief openbaar maken

Kabinet gaat beslisnota's bij Kamerstukken vanaf 1 juli actief openbaar maken
De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan in reactie op het rapport 'Ongekend Onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Daarom wordt voorgesteld vanaf 1 juli een start te maken met het openbaar maken van de onderliggende departementale beslisnota's bij elk stuk dat aan het parlement wordt gestuurd. Met dit voorstel aan de Kamer hoopt het kabinet een wezenlijke, betekenisvolle stap te zetten richting een opener overheid.
Lees verder