donderdag 29 april 2021

TVL in de grote steden

TVL in de grote steden

In elke gemeente vragen ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan. Op onze overzichtskaart is per gemeente te zien hoeveel aanvragen al zijn gedaan en toegekend.

Lees verder

Webinar Uitdaging voor gemeentes: Zon-PV op bedrijventerreinen

Zon-PV op daken van bedrijfsterreinen biedt u kansen voor de stimulering van zonne-energie. Maar hoe pak je dat als gemeente precies aan? Laat u tijdens dit webinar inspireren door vakgenoten bij andere gemeenten.

Deel ervaringen en stel al uw vragen over zon-PV op bedrijfsdaken.

Lees verder

Webinar Zon-PV op gemeentelijk vastgoed (voorbeeldrol)

Verduurzaam uw eigen gemeentelijk vastgoed. Inspireer daarmee uw burgers en bedrijven. Zon-PV op eigen daken is één van de maatregelen. Maar vaak zoeken we nog naar de beste aanpak. Laat u in dit webinar inspireren door vakgenoten bij andere gemeenten.

Deel ervaringen en stel al uw vragen over zon-PV op eigen daken.

Lees verder

Digitale handelsmissie Wind op Zee Ierland

Ontdek kansen voor uw bedrijf op de Ierse markt voor offshore wind. De Ierse overheid wil 5 GW offshore windenergie klaar hebben vóór 2030. Bent u expert op dit gebied? Doe dan mee aan de digitale handelsmissie op 15 en 16 juni.

RVO organiseert deze digitale handelsmissie in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Dublin, Enterprise Europe Network (EEN) en Holland Home of Wind Energy (HHWE). De voertalen zijn Nederlands en Engels.

Lees verder

Webinar Intellectueel Eigendom - introductie rechten en beschermingsvormen (20 mei)

Hoe zit het met Intellectueel Eigendom? Op welke manier beschermt u uw ideeën, uitvindingen, producten en merken?

Maak in 1 uur kennis met veel voorkomende rechten en beschermingsvormen.

U maakt kennis met:

  • Auteursrecht
  • Handelsnaam
  • Merken
  • Modelrecht
  • Bedrijfsgeheim
  • Octrooi/patent

Na dit webinar weet u op welke manieren u uw creatieve idee, uitvinding of merk kunt beschermen en wat daarbij komt kijken.

Lees verder