vrijdag 30 april 2021

Techblogpost: Praktische problemen bij het afknippen van hashes

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Techblogpost: Praktische problemen bij het afknippen van hashes
Regelmatig krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij onderzoeken te maken met organisaties die aangeven dat zij anonieme gegevens verwerken (en dus geen persoonsgegevens) doordat de gegevens 'gehasht en afgeknipt' zijn. In de praktijk constateert de AP dat organisaties bij deze vorm van anonimisering vaak fouten maken, waardoor de gegevens toch niet anoniem blijken te zijn. In deze blogpost lichten de AP-technologen dit onderwerp toe voor technisch geïnteresseerden.
Lees verder