vrijdag 9 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

BRM Bloemendal 1e fase en Reconstructie Nijkerkerweg - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Reiniging riolen, kolken en rioolvoorzieningen Vlissingen 2021-2023 - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Meerjarenprogramma Bos- en houtstatistieken 2021 - 2025 - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BHV en EHBO opleidingen en trainingen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseurs voor energieloket zakelijk en maatschappelijk vastgoed - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Intermediair voor Trainingsacteurs, Figuranten en Aanverwante diensten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van handhavers in de openbare ruimte gemeente Gorinchem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Universiteit Maastricht - Print en QSP dienstverlening - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Online media - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

BHV Consultancy - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Chemicaliën management en registratie software (CMRS) - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Waterlopen 2021 - 2022 gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Reiniging, inspecteren en repareren hoofdriool - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, NEDERLAND...
Lees verder

Publicatie DAS inhuur personeel gegunde opdrachten Q1 2021 en restant Q4 2020 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Buitensportaccommodaties gemeente Oirschot - Gemeente Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering verkeersborden - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie APPA - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten op...
Lees verder

Financieel software pakket t.b.v. de OWO-gemeenten - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Website HTH Design, hosting, beheer en onderhoud - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31146554: het engineeren en uitvoeren van de renovatie A12 IJsselbruggen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Outdoor programma voor Studenten - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Digital Twin project Ge(O)zond Water / Proefzuivering; verwijdering van microverontreinigingen uit RWZI Wervershoof met ozonisatie. - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectleider implementatie VTH (24 uur per week tot 31 december 2021) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Advies en Onderzoek Waterkwaliteit en Waterkwantiteit - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Casusregisseur Jeugd en Gezin (28-32 uur / 4 maanden) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Medewerker Nummeraanduiding BAG (36 uur / 6 maanden) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Realiseren Nieuwe BV/IT HR-Dienstverlening Rev1 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering 2021-2024 - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

2 consulenten WMO gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Development, servicing, maintenance, and marketing in relation to the SourceUp.org online platform - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouw drinkwaterzuiveringsstations De Hooge Boom en De Put - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Reseller ICT licenties - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Hagenonderhoud, stadsdelen Escamp en Leidschenveen-Ypenburg - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT projectregisseur gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie: Tiende brugdialoog - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Elfde brugdialoog - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering gebakken verhardingsmateriaal - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Startbijeenkomst - Materialen met Toekomst: Hout in de GWW - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

feasibility studies for Rehabilitation and conservation of large water reservoirs in Burkina Faso - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur senior projectmanager / programmamanager Informatie, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3b: Jeugd GGZ (Instellingen) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbesteding Integraal ontwerpteam nieuwbouw zwembad - Gemeente Castricum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Audio Visuele middelen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

31143638: Uitvoering Groot Onderhoud A79 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Atomic Layer Deposition - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Softwarelicenties - Cedris
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Audiovisuele middelen - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inburgering Rivierenland B1-route en Zelfredzaamheidsroute - Regio Rivierenland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A02.13 2020 Verzendwerk verkiezingen - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31166098: Uitvoeren van data-inventarisatie en procesevaluatie t.b.v. de N2000 beheerplannen Zuidwestelijke Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WAN2020 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder

EA Dieptereiniging Ambulances - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Liftonderhoud Albeda 2021 - Stichting Albeda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vernieuwing bedrijfsvoeringapplicaties | perceel Financien | perceel HRM | perceel Inkoop - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst IT Research Dienstverlening - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud Individuele Behandeling Afvalwater systemen (IBA's) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst rioolreiniging en -inspectie As50+ gemeenten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Brabant NL41,...
Lees verder

Niet openbare aanbesteding partner Klantonderzoek - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NO inhuur senior technisch manager TiWa - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Complexe Casuïstiek en doorontwikkeling expertteams - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Request for Information Charging Management Software - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Marktconsultatie Nieuwbouw Internationale School Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie IT-Beheer - Laurentius Stichting - Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Softwarebroker - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NO Inhuur Business analist - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van Kleding uniformdragend personeel Exploitatie - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Aanleg Kunstgrasvelden Sportpark Dijnselburg en Blikkenburg S.V. Zeist en V.V. Jonathan - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO Inhuur Projectleider Planvorming - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Qualification System Offshore Grid NL - Platform + T&I Hollandse Kust - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Verbouwing gemeentehuis Uden - Gemeentehuis Landerd
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-04-2021...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling Weide 2 Meerkerk - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2021...
Lees verder

Bediening Vechtbruggen 2021 e.v. - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategisch adviseur/Projectmanager testen ontwikkeling, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals en Repro - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Online Proctoring - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO inhuur Kantonnier - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud Bovensmilde en maaien overige gebieden - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131,...
Lees verder

Renovatie onderwijsgebouw Meppelweg te Den Haag - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwteam planmatig onderhoud beweegbare kunstwerken vaarwegtraject 2: Nieuwe Tol-, Kerk- en Wijkerbrug - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Medische Gebruik- en verbruiksartikelen - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Replacement of manipulators in the HCL F1 cell - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Simulatieomgeving Binnenvaart - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31127608 Realiseren en in stand houden van de A27 Everdingen-Hooipolder - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Beeldrouteringssysteem - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeren procesassessments NEN-EN-ISO/IEC 33020:2014 voor het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pentesten - Rijksdienst Caribisch Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Complexe Casuïstiek en Maatwerkfinanciering - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Senior Business- en ICT consultant t.b.v. Pilots VUM - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie werkgeversmodule - Gemeente Emmen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Marktconsultatie - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Schoolmeubilair Openbaar Onderwijs gemeente Emmen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur/Projectleider testen beheer, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MINVWS EA Managed Hosting - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZK - EA - Pensioenadviesdiensten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Slibgistingsinstallatie AWZI Leiden-Noord (DIG-12154) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Vervanging kozijnen RUG gebouw 3211 en 3212 - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hotel- en vergaderaccommodaties RDW - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzendpersoneel RUG - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie ondersteuningsonderdelen subsidieregeling VIS Hoger onderwijs - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

Circulaire bedrijfskleding, bewassing en retourstromen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie vernieuwen netwerk Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

SAP Payroll Beheer - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoormeubilair - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Algemene voorzieningen (voorliggend veld) gemeente Dongen 2022 ev - Gemeente Dongen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

16078.13 Raamovereenkomst technische en architectonische adviesproducten - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk en repro Noorderpoort - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-D-19490-20: Inhuur van uitzendkrachten Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technische adviesdiensten 2021-2025 - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Planningsapplicatie 'IB-MeT-PMB-V&OR’ - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Markconsultatie noodvoorraad LCH - CIBG
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Handenontsmettingsmiddel
Lees verder

Gereedschappen, bevestigingsmaterialen, PBM's en tractiematerialen - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meerj.n Raamovk.s GWW & Groenwerken Staatsbosbeheer Brabant 2021 e.v. - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Kernsysteem Werk & Participatie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Markconsultatie Trapliften Achterhoekse gemeenten - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Trapliften
Lees verder