woensdag 7 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

AVM Levering presentatie faciliteiten voor onderwijsruimte - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkeerseducatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Psychologische veiligheidskeuringen en assessments - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groothandelsfunctie Kantoorartikelen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS: levering (vuilwater)dompelpompen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Aanbesteding (BAG-)objectenbeheer - Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur personeel - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum Diamant - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

31162091: Projectbeheersing Midden Nederland Utrecht - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Entertainment, ondersteunend aan oefeningen Veiligheidsregio Limburg-Noord - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aankondiging van een onderhandse contractering inzake engineering versterkingsmaatregelen Hagesteinsebrug - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Reinigingswerkzaamheden aan objecten van waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

Mobiliteitsvoorziening t.a.v. dienstreizen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reprodienstverlening - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Senior Oracle EBS Ontwikkelaar - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare verlichting en verkeerregelinstallaties - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Uitzendkrachten en Payroll dienstverlening - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwijderen afvalstoffen terrein Schipper - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Niet Openbare Europese Aanbestedingsprocedure beheer en onderhoud W-installaties op de scholen van de Veluwse Onderwijsgroep - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

OLP SKO WF i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering (school)meubilair middels raamovereenkomst met minicompetitie - Onderwijsstichting ARCADE
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Videoroutering ten behoeve van operatiekamers - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Logeren - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levensmiddelen Beroepsbrandweer - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Baggeren Regulier 2018 Deelgebied 1 (DIG-11033/001) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

inkoop specialistische jeugdhulp 2022 en verder, regio NOB: LICHTE JEUGDHULP (Open systeem van afspraken) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wandelpaden maaien Duurswold & Oldambt - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mechanisch onderhoud - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

31132258: Ingenieursdiensten Bediening en Besturing Maasobjecten Vervanging en Renovatie (ID MB2.0) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering LED armaturen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Microsoft licenties MGR Rijk van Nijmegen - Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Leveren, plaatsen, beheer & onderhoud en wijzigingen VRA's - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lichtfaciliteiten, Personeel en Zaalversterking ten behoeve van Meercamera producties - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31166191: Transitiemonitor 'Op weg naar een vitale infrasector' - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Jurist Omgevingsrecht - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding schoonmaak en glasbewassing - Da Vinci College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Afval (inzamelen, transporteren, verwerken) - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaaksysteem, DMS en KCS - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Inhuur senior medewerker verbijzonderde interne controle, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2345 - Circulair delven Prinsenhof - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Vertaaldiensten TNO - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie EA "beheer en doorontwikkeling van platform www.waarstaatjegemeente.nl" - VNG Realisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV: Diensten...
Lees verder

Europese aanbesteding Sanitaire middelen Noorderpoort - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gebied Oost - Arnhem Schuytgraaf Realisatie geluidsscherm - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31137443: Het engineeren en uitvoeren van groot variabel onderhoud aan wegen en kunstwerken van het hoofdwegennet in Zuid-Nederland volgens programma 2019-2020 in drie percelen. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2018 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog Concessie Modal Shift - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Exploitatie Aankondigingsborden - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reinigingsdiensten rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen en de SDI - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Interactieve Presentatie Schermen (CVO) - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Vergunningverlener Wabo - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Imagomonior Nationaal Programma Groningen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enterprise Asset Management systeem - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering van het monitoringsprogramma MONEOS 2021-2026 - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals ROC Nijmegen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Heraanbesteding grossiersfunctie kantoorartikelen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging van een wijziging (2.163e Aw 2012) t.b.v. raamovereenkomst 'Warme dranken en voorzieningen, perceel 1' - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervanging uitgaand Subsidiesysteem gemeente Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Leerroutes t.b.v. Wet inburgering - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RWZI-Utrecht 'HEAT PUMP' Lot 2 - N.V. Eneco Beheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van tractoren en een kooimaaimachine - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland...
Lees verder

Levering tuingrond - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E-HRM as a Service - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Aankoop kabels TEV - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van Afdrukfaciliteiten - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

INKOOP BESCHERMD WONEN 2022 e.v. Regio Meierij en Bommelerwaard (Open systeem van afspraken) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

MALDI-TOF massaspectrometer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

P&ID + PFD Tekenwerk - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Secretariële- en Project ondersteuning - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatie voor Gegevensdistributie & Servicebus - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

RPA Lead Developer - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m maart 2021 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Technisch beheer en onderhoud Net3A - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie asfaltcollectoren in combinatie met een WKO-systeem - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m maart 2021 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RMN - Onderhouden, keuren en reinigen containers - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voertuigen GVW tot 7500 kg - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst HR-adviesdiensten SBB - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingadministratiesysteem - CVO Zuid-West Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het leveren, inbouwen, onderhouden en operationeel houden van de benodigde elektronica en software voor ondergrondse containers, ten behoeve van een prepaid diftar systeem. Inclusief aansluiting van reeds gechipte minicontainers in geleverde software. - Gemeente Ouder-Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Noord-Holland NL32,...
Lees verder

Inzameling en Verwerking Bedrijfsafval - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

EduMare - Hardware - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingadministratiesysteem - CVO Zuid-West Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

230855 | Renovatie Paleis van Justitie te Den Haag, technische ondersteuning ten behoeve van Structuur Ontwerp+ - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering nieuwe telescoop tribune en stoelen voor Parkstad Limburg Theater Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Schoonmaakdienstverlening Willem de Zwijger College - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs "Willem de Zwijger College"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dewatering and drying of Porthos high pressure pipeline - Porthos Development C.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

CJG Rijnmond - WAN-infrastructuur - Stichting CJG Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw kleedkamers Dolderse Sportclub - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 8: Consultatie tarieven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Raamovereenkomst Werken op Hoogte 2019-2022 (2024) V1.1 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare EU aanbesteding administratieve diensten KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatie medewerker - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Coördinator Netwerk Kennissteden Nederland - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding HR Oplossing t.b.v. Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT applicatie Website en E-dienstverlening - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer Openbare Verlichting - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding waterscooters - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder