vrijdag 30 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Ter beschikking stellen van Inleenkrachten gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Stroomstootwapen Politie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en onderwijsdiensten De Nassau - De Nassau Scholengemeenschap voor Gymn Ath Havo Mavo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Framework Agreement Charge Demolition Flexible Shaped Cutting - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Instelling DAS bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken en Relatiegeschenken en Promotieartikelen - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA voorzieningen warme en koude dranken - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwijderen TAG- en sloopafval terrein Schipper - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0181 Dempen en bouwrijp maken kavel 8 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Regionaal primair grondwatermeetnet - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422,...
Lees verder

Levering van ondergrondse containers en betonputten - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

Analist rapporteur risicomanagement - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inwinnen Geo-informatie beheerobjecten HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Amsterdam - PHS Verwerken Roodrevisie - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf vrachtwagen buitendienst - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Accountantsdiensten - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Touchscreens - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoudscontract BuBeKo, gemeente Voorst-2021 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Visstandonderzoek 2021-2026 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2021-0045 Realisatie Slotermeerschool en kinderdagverblijf - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Multifunctionals - KONOT, Keender, OPOHvT en SKOLO - Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor het ombouwen van conventionele verlichting naar LED voor verschillende sportvelden - NV SRO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Knieprotheses - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst maaien natuurlijke graslanden - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Calamiteitendienst afvalstoffen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en onderwijsdiensten van SVOPL - Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Boomonderhoud, 2021-2023 - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kwaliteitsborging faalkansanalyses stormvloedkeringen 2021-2024 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor uitzendkrachten van Stichting Carmelcollege - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken Gorecht West fase 4 - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding Printservice Belastingen en ontsluiten middels MijnOverheid - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen CVO Rotterdam - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gegunde inhuuropdrachten via DAS HDSR Q1-2021 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Baggerwerkzaamheden Krimpenerwaard Zuid - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Oost-Zuid-Holland NL33B,...
Lees verder

Nieuwbouw Kralingse Zoom Bouwdeel C - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL,...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Beter benutten opstelterrein Botlek met behulp van IoT wielpassage sensoren - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden stedelijk gebied Dordrecht WSHD onderhoudsjaren 2021-2026 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Vacuum Pumps ETpathfinder - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding doorlichtkamers Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestek 2378, Aanleg rotonde Almenseweg N346 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Droog maaien Zeewolde en Almere 2021 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Omgevingsvisie Den Haag: Verkenningen, milieueffectrapportage en ondersteuning - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Artikelen voor de justitiabelenwinkels t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen Noord Drenthe - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst asfaltonderhoud 2021-2022 - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening Vattenfall Nederland - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Adembeschermingshaakarmbak / Basisontsmettingseenheid - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Develbos - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kooistee - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals Equalit - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Inspecteur/Monsternemer Afvalwater (1 fte), vanaf maart 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Sociaal medische advisering Kop4 gemeenten Noord Holland - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Witgoed - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Traumatologie implantaten (intramedullaire osteosynthese) - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mallebos - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Valkensteyn & Rhoon - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ravensehout - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waalbos - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Weg/goederentransport - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Hosting Componenten & Onderhoud 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van...
Lees verder

20e veiling kopieer- en printpapier - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Experts (international and local) for Business Export Coaching, Institutional Development and Gender in the spices sector in Ethiopia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZK EA Eerstelijns Contactcenter Diensten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Montfoort - Zaaksysteem - Gemeente Montfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ecologisch onderzoek verlichting hoofdwegennet - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Energierapporten voor woningeigenaren - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Basis psychologische onderzoeken (heraanbesteding) - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding arbodienstverlening - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dyslexie regio Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

Toezichthouder onderhoud openbare verlichting - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Parkeerbeheer en Geldstromen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Containers Type 22G2 Algemeen Deuren Volle Breedte Links, Rechts en Achter - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratief ondersteuner Tozo/Tonk 010 - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Milieupassen "Gr Cure" - Gemeenschappelijke Regeling Cure
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Aanschaf Microsoft Licenties - Werkmaatschappij 8KTD Burgum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

(Web)redactie advies en uitvoering (Ea0089) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebiedsgerichte ondersteuning Wmo en preventieve jeugdhulp - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Uitvoeren procesassessments NEN-EN-ISO/IEC 33020:2014 voor het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud pompinstallaties gemeente Moerdijk - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0017 Herinrichting Weesperzijde Zuid - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoudsbestek OVL, VRI & SVL gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw brandweerkazerne te Almere Poort - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor een Master Vendor Externe Inhuur. voor de Gemeentes Emmen en Borger Odoorn - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerjarig onderhoud infiltratiesystemen - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Tender 4A: Pleegzorg, Verblijf Ontwikkelingsgericht en Intensief Specialistisch Zuid-Limburg 2021 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf - vuilbarrières en beveiliging barrières - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leasefietsen van kantoor naar kantoor - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31161858: Projectbeheersing Programma's Waterkwaliteit - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Directievoering en toezicht - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie ontwikkeling Erotisch Centrum Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Laptops & Vaste ICT werkplekken - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

P&C applicatie gemeenten Land van Cuijk i.o. - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Beeldschermen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Managed hosting van Webapplicaties t.b.v. DICTU - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2021-003929 Onderhoud gebouw gebonden E- en W-installaties - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Microsoft licenties - Werkorganisatie Duivenvoorde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud 6x motorspuitaanhanger groot vermogen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie leveren nieuw PLC hardware kunstwerken (DIG-11811) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Bouwprojectmanager Nieuwbouw Voorzieningencluster Westergouwe met KC De Ontdekkingsreizigers - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Programma van Eisen Preventief onderhoud, reiniging en inspectie van stads- en dorpsgemalen - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud bermen, oevers en watergangen - gemeente Lisse en gemeente Teylingen - Gemeente Lisse
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder