zaterdag 3 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

SBIR Oproep - Smart Mobility Flevoland - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rustenburg fase 2 rioolvervanging - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Laptops - Scholengemeenschap Pieter Zandt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen ten behoeve van Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herontwikkeling plangebied De Blinkert - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Inhuur ILS adviseur - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA e-HRM applicatie SSC gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Revitalisatie huisvesting Landstede te Harderwijk - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA levering, installatie en onderhoud Audiovisuele apparatuur en aanvullende dienstverlening - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Europese Openbare aanbestedingsprocedure van Levensmiddelen van VO Haaglanden (t.b.v. Maris College) - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Upgrade air cooled condenser (ACC) - Luco A0 Twence - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesautomatisering en kalibratie - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontzorgingsloket verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NorthSeaPort322 - Levering en implementatie Contractenportaal t.b.v. North Sea Port - North Sea Port Netherlands N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Subsidietender algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners uit de maatschappelijke zorg Duin- en Bollenstreek - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Warmteleiding materialen - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leergang Persoonlijk Leiderschap Young Professionals - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reprowerkzaamheden - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding PV panelen voor Amsterdamse scholen - Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Transformer substations 6 MVA 20/10 kV (DR) & DR transformer 6 MVA 20/10 kV - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Op DISC profielen gebaseerde trainingen - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktinformatiesessie tweedelijns Jeugdhulp en Multi - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Levering Anti-scalant - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Bedrijfsgezondheidszorg (MGR) - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Fysiotherapiediensten
Lees verder

Werk naar werk traject - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VRBN Brandweerkazerne Brabant Noord Adviseur Installaties - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wagenpark Lease - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Multifunctionele accommodatie Nieuwdorp/ Sociaal domein| bouwteam aannemer en installateur - Gemeente Borsele
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Qualification System - Platforms-HVDC + T&I of Dutch 2 GW Projects - TenneT TSO
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Ondersteunen bij het opstellen van verkenningen / projectbesluiten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Veiligheidskundige (junior) - cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Trainingsprogramma Energie Transitie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Whole Exome Sequencing (WES) library prep systemen plus reagentia en onderhoud - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme- en koude drankenvoorziening, koffieleverancier met passie - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder

Waarder - Realisatie modulair onderstation - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B,...
Lees verder

Hyperion Imaging System - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Development, servicing, maintenance, and marketing in relation to the SourceUp.org online platform - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gladheidsbestrijding - Gemeente Loon op Zand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding t.b.v. selectie HRM/PSA SaaS systeem Stichting Tabijn - Stichting Tabijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Overslag en transport HRA en GFT - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Raamovereenkomst sporttechnisch onderhoud - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beeldmateriaal 5 - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Development, servicing, maintenance, and marketing in relation to the SourceUp.org online platform - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Exploitatiedienstverlening Utrechtse zwembaden 2.0 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Multimodale Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud riolering 2021-2026 - Gemeente Woerden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-05-2021...
Lees verder

Marktverkenning Multimodale Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Taxateur - cluster Dienstverlening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Implementatiepartner voor toekomstbestendig klantcontactcenter en huistelefonie - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding overgang Hulp bij Huishouden gemeente Terneuzen van zo-net naar de markt - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Transitiemanager - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Levering ATB-NG apparatuur door Alstom - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WFRL-11-20531 - Europese openbare aanbesteding mobiele telefonie - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulpverleningsvoertuigen tbv Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groot onderhoud Stabolaan e.o. - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Partnerkeuze warmtebedrijf Groenpoort - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Development, servicing, maintenance, and marketing in relation to the SourceUp.org online platform - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doorontwikkelen centrale ICT voorzieningen - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo-hulpmiddelen DUN-gemeenten - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meubilair Amare - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Flexarbeid Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder