dinsdag 27 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Projectleider BMHK23 - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Junior bouwinspecteur concepten - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meubilair - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verwerking HRA & GHA - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding brandstoftank met diesel (HVO50) gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountancydiensten - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Coördinator Vaccinatieproces, Rotterdam en omgeving - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2018-0454 Maaiveld inrichting Vivaldi D. Scarlattilaan e.o. en Gershwin R. Wertheimstraat e.o. - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Bermen maaien en sloten schonen - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Hosting en applicatielandschap - Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU Multifunctionals Stichting Tabijn - Stichting Tabijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Digitale uitgifte parkeerproducten Weert - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV5603 Projectleider Omgevingsvisie - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-L-18692-19: Het leveren van gladheidbestrijdingsmaterieel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding overgang Hulp bij Huishouden gemeente Terneuzen van zo-net naar de markt - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IJsselsteinse bos (nieuw gedeelte) - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zelfstandig wonen training - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure risicodragend projectmanagement Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL) - Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IT Gebruikershardware - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Administratief Medewerker Vaccinatielocatie (Goeree-Overflakkee), Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair - Laurentius Stichting - Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.121.2021 Dagelijks en Groot onderhoud tunnels - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Implementatie transitieplan Datagedreven werken - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Media Inkoop - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-18754-20: Beheerwerkzaamheden distributiecentra Teugeweg en Keileweg - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het plaatsen van semipermanente Huisvesting Ter Apel - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31159354: Voorbereiden en realiseren variabel onderhoud aan verhardingen en kunstwerken ZN - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gagelbos en Gagelpolder - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligings- receptie- en hospitalitydiensten - Stichting "Het Nederlands Veteraneninstituut"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Raads- en Bestuursinformatiesysteem (RIS/BIS) - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Vooraankondiging Bouwrijp maken De Tippe fase 2 - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwrijp maken van terreinen
Lees verder

Realiseren Nieuwe BV/IT HR-Dienstverlening Rev1 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Ophogen en herinrichting Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

QUICKTENDER - ICT hardware - Stichting Ceder Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie O.T.A. - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 8: Consultatie tarieven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Joint Research Center te Middelburg, FASE 3, perceel installaties - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo woonruimte aanpassingen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

10100039645 LVV Senior Business Analist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100039767 NCSC Senior Adviseur Security Management - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding ICT hardware Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseurs voor energieloket zakelijk en maatschappelijk vastgoed - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Onderhoud Zwembaden t.b.v. Sportbedrijf Rotterdam - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, beheer en onderhoud DRIS - Haltesystemen - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Werk- en sportschoenen - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur A Integrale toezicht en handhaving - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur B Integrale toezicht en handhaving – MKB/Agrarisch - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoeren Wintermaatregelen - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310,...
Lees verder

Huren en reinigen Dienstkleding en Leasetextiel - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Nieuwegein City - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leermanagementsysteem - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, plaatsing, onderhoud en reiniging van ondergrondse containers voor restafval en containerbehuizingen voor GFT-afval in gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Deelprojectleider vaccineren, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijke BCO Capaciteit - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Schoonmaak gebouwen en glasbewassing gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Micro CT- Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Concessie laadpunten parkeergarages en transferia - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

3240495 - Levering van cadeaubonnen t.b.v. het Openbaar Ministerie - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien Purmerbos - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Joint Research Center te Middelburg, FASE 3, perceel casco + buitenschil - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatwerk Meubilair - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervangen Openbare Verlichting - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Groot onderhoud asfalt Klundert, Fijnaart en Standdaarbuiten - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Schriftelijke marktconsultatie directe bereikbaarheid en beschikbaarheid van jeugdhulp in crisissituaties - Regio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Delta Scholengroep- schoonmaakdienstverlening - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veluwezoom- schoonmaakdienstverlening - Stichting Scholengroep Veluwezoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud van een CRM-Systeem. - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koop, levering en onderhoud voertuigen - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Lease Groot vervoer - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Enterprise Servicebus (ESB) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek ontwikkeling Boekelermeer Romp-Zuid - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Geautomatiseerd informatiesysteem HRM/Salarisverwerking - St. Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Substation Automation Systems – SAS - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in Friesland (EED) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pleegzorg in Friesland - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Workshop leverancierspoule - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor intramurale...
Lees verder

Wonen in Friesland 2022 (Open-House) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Specialistische Jeugdhulp in Friesland segment A - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Extern Wagenparkbeheer 2021 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialistische Jeugdhulp in Friesland segment B - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verduurzaming woningen - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Aanbesteding tijdelijke huisvesting OBS De Velduil, locatie Eggeveld te Houten - Stichting Openbaar Onderwijs Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

31146150: Scheepbenodigdheden t.b.v. schepen van de Rijksrederij - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Waterbehandeling nieuwbouw De Welle - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fin EA 'Vernieuwen (inspectie) applicaties' ten behoeve van de Waarderingskamer - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoudsbaggerwerkzaamheden Slijkgat - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Eerstelijns Diagnostiek DJI 2021 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Energie - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vooraankondiging Erasmus MC - Programma Integrale Bouw (PIB) - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-04-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratiekantoor - Stichting Openbaar Onderwijs Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wijziging van de overeenkomst met Douwe Egberts Professional Netherlands B.V. - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verstrekken...
Lees verder

31166789 : Verhardingstechnische adviezen RWS NN Groot Onderhoud 2023-2024 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

CO2 Valves - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reiniging en inspectie vrijverval riolering 2021-2024 - Gemeente West Maas en Waal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland NL224,...
Lees verder

Personeelsmonitor Gemeenten: 2021-2024 - Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder