dinsdag 20 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

31167039: Het engineeren en uitvoeren van Luwte- en Ondiepe zone Wolderwijd - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Jeugdhulp voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Planuitwerking dijkversterking Den Oever-Den Helder (HWBP) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Administratief Medewerker Vaccinatielocatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Abonnementen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4...
Lees verder

Europese aanbesteding voor 'inhuur personeel'. - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT-Beheer - OPOZ
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvoer en acceptatie berm- en slootmaaisel - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VRBN Brandweerkazerne Brabant Noord Architect - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

OLP Atlant i.s.m. de Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Atlant Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31143638: Uitvoering Groot Onderhoud A79 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Rijland cluster 3 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijland cluster 4 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

TB-blusmonitoren - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

"Open House" Beschermd wonen vanaf 2019_toetredingsmoment maart 2021 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen...
Lees verder

Aanschaf, installatie en onderhoud van een HF Radar installatie t.b.v. Zuidergat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

het geven van energieadvies aan 5000 huishoudens in Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rijland cluster 18 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROVK Inhuur tentaccommodaties en accessoires - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Huis voor de Samenleving gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2021...
Lees verder

EA ICT Hardware Stichting Proominent - Stichting Proominent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Schoonmaak Stichting SAAM Scholen - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VTH Saas - Applicatie (vergunning, toezicht, handhaving) Gefaseerde implementatie volgens standaard - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inrichting - Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2021...
Lees verder

Noordwestelijke Hoofdroute deel 3 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Touchscreens Proominent - Stichting Proominent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Relatiebeheer - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Medezeggenschapsopleidingen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Bodem (16-32 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vormgevings- en communicatiediensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A08.130.2020 Herinrichting en riolering Houtkwartier Oost - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021...
Lees verder

Marktconsultatie Flexpotentie in energievoorziening in Amsterdam West - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: | CPV: Andere bronnen van...
Lees verder

Financieel systeem - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342...
Lees verder

Hindoe basisschool Shri Saraswatie - Aannemer - Stichting Hindoe Onderwijs Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inzet Externe IV-capaciteit - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

School- en kantoormeubilair - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Junior Procesbegeleider service blueprint methodiek - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

10100038919 - BD/DGSenB - Informatiearchitect - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schuimblus-Tankwagens Brandweer Twente - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Trichterweg Maastrichterstraat - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2021...
Lees verder

SIEM dienstverlening - SURF B.V (voorheen SURFnet)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Regio NoordOost - TBV Zutphen-Deventer D-003001 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Framework agreement Bangalore Torpedo for a period of 5 years and two option years - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats...
Lees verder

Inkomensconsulent Klantcontact Tozo/ Tonk 010 - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst levering werkplekapparatuur - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

10100038982 DGPenV Projectmanager voor Oprichting Taskforce Stop agressie tegen onze hulpverleners - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie opleidingen sociale geneeskunde - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Onkruidbeheersing op verharding - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interieurbeplanting - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

Framework agreement 9 mm Ball & 9 mm Ball no lead for a period of 5 years and 2 option years - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats...
Lees verder

Vaktherapie Lokaal - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 9 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud terreinen rayons Rijk van Maas & Waal, Alblasserwaard en Beneden Linge - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 10 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 11 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Etch tool - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Tijdelijke woningen - Gemeente Nuenen - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 12 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Applicant Tracking System - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoopadviesdiensten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL, Utrecht NL31,...
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbesteding PE-trainingen - T1 Work Life - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud brandmeldinstallaties (DIG-11958) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

e-HRM-systeem incl. salarisverwerking gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuizen, upgraden, onderhouden en hosting in de Cloud van software programmatuur voor bezwaar en beroep - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Coördinator Vaccinatieproces, Rotterdam en omgeving - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gastcrewlid, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werkplekapparatuur - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opleidingen Sociale geneeskunde - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

schoonmaakonderhoud, glasbewassing en levering sanitaire middelen - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektrotechnische werkzaamheden tbv PA renovatie RWZI West - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektrische voertuigen gemeente Heusden - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Architectenselectie nieuwbouwproject Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Monitorarmen en bijbehorende dienstverlening - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Duurzame betonnen bestratingsmaterialen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem - Gemeente Lisse
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Reconstructie Spaarndammerdijk te Spaarndam - Halfweg - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Android Devices & Accessoires (inclusief optionele diensten) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Echoapparatuur Radiologie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stichting Veldvest Veldhoven Levering en dienstverlening Digiborden - Stichting Veldvest voor bijzonder onderwijs in Veldhoven en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-L-18692-19: Het leveren van gladheidbestrijdingsmaterieel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Companion app - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT-oplossing Sociaal domein - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-01-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder